Vytvoriť faktúru

ALEF JO Filmštúdio - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALEF JO Filmštúdio
IČO 35710802
DIČ 2020265445
IČ DPH SK2020265445
Dátum vzniku 21 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALEF JO Filmštúdio
Hviezdoslavovo námestie 16
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 338 €
Zisk 2 586 €
Aktíva 69 158 €
Vlastný kapitál -141 291 €
Kontaktné informácie
Email oparty@alefjo.com
Phone(s) 0905384616
Mobile phone(s) 0905384615, 0905384616
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 71,846
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,242
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 12,380
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 398
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 11,982
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 862
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 862
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,604
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 58,423
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 58,423
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,423
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 181
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 162
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 71,846
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -138,705
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 199
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -148,129
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,265
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -152,394
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,586
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 210,551
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 640
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 640
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 209,911
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 34,242
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,242
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 158,096
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,439
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,310
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,392
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,432
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 26,133
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 26,338
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 26,133
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 205
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,402
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 399
D. Služby (účtová skupina 51) 19,077
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,829
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,160
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 669
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 97
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,936
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,657
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 390
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 101
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 101
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 289
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -390
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,546
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,586
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35710802 DIČ: 2020265445 IČ DPH: SK2020265445
 • Sídlo: ALEF JO Filmštúdio, Hviezdoslavovo námestie 16, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Oparty Žižkova 6319/30A Bratislava 811 02 21.02.1997
  Katarína Krnáčová Francisciho 2 Bratislava 811 08 31.05.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Oparty 3 320 € (50%) Žižkova 6319/30A Bratislava 811 02
  Katarína Krnáčová 3 319 € (50%) Francisciho 2 Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.07.2011Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo námestie 16 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Katarína Krnáčová Francisciho 2 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Krnáčová Francisciho 2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 31.05.2011
   07.07.2011Zrušené sidlo:
   Uršulínska 9 Bratislava 811 01
   30.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ján Oparty Žižkova 6319/30A Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Oparty Žižkova 6319/30A Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 21.02.1997
   29.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Oparty Gelnická 22 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Oparty Gelnická 22 Bratislava 831 06
   27.08.1998Nové sidlo:
   Uršulínska 9 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Oparty Gelnická 22 Bratislava 831 06
   26.08.1998Zrušené sidlo:
   Zochova 5 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Oparty Gelnická 22 Bratislava 831 06
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   ALEF JO Filmštúdio, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zochova 5 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba videofilmov a filmov
   rozmnožovanie, premietanie, distribúcia, šírenie a predaj audiovizuálnych programov
   organizačná činnosť pri výrobe filmov a televíznych programov
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Oparty Gelnická 22 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Oparty Gelnická 22 Bratislava 831 06