Vytvoriť faktúru

REO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REO
IČO 35710837
DIČ 2020986297
IČ DPH SK2020986297
Dátum vzniku 21 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REO
Údernícka 9
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 168 377 €
Zisk -759 €
Aktíva 248 315 €
Vlastný kapitál 78 943 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903445608
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 147,987
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 60,969
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 60,969
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 25,809
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 967
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 34,193
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 86,095
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 112
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 112
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,746
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,740
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,740
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -14
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 76,237
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 538
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 75,699
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 923
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 923
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 147,987
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 78,183
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 71,638
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 91,209
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -19,571
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -759
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,804
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 69,211
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -449
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -449
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 67,539
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,121
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 593
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 593
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 45,353
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 168,377
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 106,751
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 45,353
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,773
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 168,004
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 92,589
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,957
D. Služby (účtová skupina 51) 24,151
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,856
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,132
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,132
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 11,178
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,141
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 373
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,407
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 179
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 179
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -171
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 202
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -759
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35710837 DIČ: 2020986297 IČ DPH: SK2020986297
 • Sídlo: REO, Údernícka 9, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 06 21.02.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Polakovič 5 312 € (80%) Kaplinská 12 Bratislava 831 06
  Oľga Polakovičová 1 328 € (20%) Kaplinská 12 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.06.2012Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   sťahovacie služby
   09.01.2010Nové sidlo:
   Údernícka 9 Bratislava 851 01
   08.01.2010Zrušené sidlo:
   Pšeničná 10 Bratislava 821 06
   17.12.2009Nové sidlo:
   Pšeničná 10 Bratislava 821 06
   16.12.2009Zrušené sidlo:
   Údernícka 9 Bratislava 851 01
   03.05.2008Nové sidlo:
   Údernícka 9 Bratislava 851 01
   02.05.2008Zrušené sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   08.05.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom jedno a dvojstopových motorových vozidiel a motocyklov
   21.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Polakovičová Kaplinská 12 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 21.02.1997
   12.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 06
   Oľga Polakovičová Kaplinská 12 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 21.02.1997
   Oľga Polakovičová Kaplinská 12 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 21.02.1997
   11.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič od 10.02.2003 Kaplinská 12 Bratislava 831 01
   Oľga Polakovičová od 10.02.2003 Kaplinská 12 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.01.1997
   Oľga Polakovičová Kaplinská 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.02.1997
   20.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič od 10.02.2003 Kaplinská 12 Bratislava 831 01
   Oľga Polakovičová od 10.02.2003 Kaplinská 12 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.01.1997
   Oľga Polakovičová Kaplinská 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.02.1997
   19.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Oľga Polakovičová Cígeľská 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Oľga Polakovičová Cígeľská 14 Bratislava
   23.04.2002Nové sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   prenájom nehnuteľností, ak sa okrem základných služieb poskytujú aj doplnkové služby
   22.04.2002Zrušené sidlo:
   Budatínska 57 Bratislava 851 06
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Oľga Polakovičová Cígeľská 14 Bratislava
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Oľga Polakovičová Cígeľská 14 Bratislava
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   REO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť ekonomických poradcov
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Oľga Polakovičová Cígeľská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Oľga Polakovičová Cígeľská 14 Bratislava