Vytvoriť faktúru

CONSULT HOLDING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONSULT HOLDING
IČO 35710896
DIČ 2020252773
IČ DPH SK2020252773
Dátum vzniku 03 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONSULT HOLDING
Prievozská 18
82451
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 942 €
Zisk -32 127 €
Aktíva 658 489 €
Vlastný kapitál -280 461 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253418948, 0903415515
Mobile phone(s) +421903415515, 0903415515
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 690,186
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 205,232
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,386
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,386
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 201,846
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 201,846
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 484,914
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 453,951
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 449,188
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 449,188
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 4,763
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,963
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 30,963
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 40
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 40
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 690,186
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -312,588
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -287,100
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -287,100
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,127
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,002,774
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,881
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 5,881
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 170
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 170
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 996,723
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 491,632
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 491,632
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,835
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 144,589
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,473
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 357,194
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 34,942
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 34,942
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,009
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,686
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,647
D. Služby (účtová skupina 51) 37,340
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,309
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,469
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,840
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,067
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -20,731
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 60
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 60
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,127
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,127
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35710896 DIČ: 2020252773 IČ DPH: SK2020252773
 • Sídlo: CONSULT HOLDING, Prievozská 18, 82451, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. arch. Ivan Koniar Družicova 1 Bratislava 03.03.1997
  Ing. Miloslav Sumec Čiližská 34 Bratislava 821 07 03.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. arch. Ivan Koniar 1 062 € (16%) Družicova 1 Bratislava
  Ing. Miloslav Sumec 5 577 € (84%) Čiližská 34 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.11.2009Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   18.11.2009Zrušené sidlo:
   Čiližská 34 Bratislava 821 07
   01.10.2005Nové sidlo:
   Čiližská 34 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Sumec Čiližská 34 Bratislava 821 07
   30.09.2005Zrušené sidlo:
   Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. Pečnianska 25 Bratislava
   Ing. Pavel Slimák Mamateyova 18 Bratislava
   Ing. Miloslav Sumec Čiližská 34 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. Pečnianska 25 Bratislava
   Ing. Pavel Slimák Mamateyova 18 Bratislava
   26.11.1998Nové sidlo:
   Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   leasing tovaru
   výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
   projektovanie stavieb - pozemné stavby
   statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   poradenská činnosť v stavebníctve
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicova 1 Bratislava
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. Pečnianska 25 Bratislava
   Ing. Pavel Slimák Mamateyova 18 Bratislava
   Ing. Miloslav Sumec Čiližská 34 Bratislava 821 07
   25.11.1998Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicova 1 Bratislava
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. Pečnianska 25 Bratislava
   Ing. Pavel Slimák Mamateyova 18 Bratislava
   Ing. Miloslav Sumec Čiližská 34 Bratislava 821 07
   03.03.1997Nové obchodné meno:
   CONSULT HOLDING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicova 1 Bratislava
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. Pečnianska 25 Bratislava
   Ing. Pavel Slimák Mamateyova 18 Bratislava
   Ing. Miloslav Sumec Čiližská 34 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicova 1 Bratislava
   Ing. Miloslav Sumec Čiližská 34 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. Pečnianska 25 Bratislava
   Ing. Pavel Slimák Mamateyova 18 Bratislava