Vytvoriť faktúru

HELMAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HELMAR
IČO 35711043
DIČ 2020227638
IČ DPH SK2020227638
Dátum vzniku 04 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HELMAR
Lermontovova 14
81105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -4 373 €
Aktíva 3 328 €
Vlastný kapitál -121 031 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,765
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,479
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,479
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,479
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 286
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 258
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 91
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 167
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,765
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -125,404
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -128,998
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -128,998
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,373
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 128,169
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 126,960
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 126,843
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 117
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,209
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 28
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 115
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 79
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 987
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,272
D. Služby (účtová skupina 51) 280
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,654
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,963
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 691
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) -4
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 312
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 312
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,272
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -280
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 141
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 141
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,413
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,373
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015