Vytvoriť faktúru

MAFER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAFER
IČO 35711060
DIČ 2020972426
IČ DPH SK2020972426
Dátum vzniku 03 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAFER
Miletičova 598/80
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 217 390 €
Zisk 3 974 €
Aktíva 18 214 €
Vlastný kapitál 646 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421903606908
Mobile phone(s) +421903606908
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,119
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,870
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,538
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 3,538
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,538
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,332
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,422
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,910
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,249
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,249
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,119
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,055
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,591
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,591
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,974
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,579
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 144
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,435
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,145
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,145
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,290
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10,485
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 10,485
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 217,390
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 217,271
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 212,189
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 69,196
D. Služby (účtová skupina 51) 136,238
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,755
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,755
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,201
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,837
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 89
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 89
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 89
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 195
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 195
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 195
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -106
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,095
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,121
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,121
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,974
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35711060 DIČ: 2020972426 IČ DPH: SK2020972426
 • Sídlo: MAFER, Miletičova 598/80, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mária Mičková Nové Košariská 2476 Dunajská Lužná 900 42 07.02.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mária Mičková 6 673 € (100%) Nové Košariská 2476 Dunajská Lužná 900 42
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.03.2015Nové sidlo:
   Miletičova 598/80 Bratislava 821 08
   16.03.2015Zrušené sidlo:
   Plynárenská 4 Bratislava 821 09
   14.02.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.03.2011Nové sidlo:
   Plynárenská 4 Bratislava 821 09
   17.03.2011Zrušené sidlo:
   Plynárenská 4 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Mička Mlynarovičova 13 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Mička Mlynarovičova 13 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 07.02.2006
   19.03.2010Nové sidlo:
   Plynárenská 4 Bratislava 851 03
   18.03.2010Zrušené sidlo:
   Mlynarovičova 13 Bratislava 851 03
   01.10.2008Nové predmety činnosti:
   nakladanie s výsledkami duševnej a tvorivej činnosti so súhlasom autora
   nahrávanie nosičov zvuku a obrazu so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť
   14.03.2006Nové obchodné meno:
   MAFER, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynarovičova 13 Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   administratívne práce
   menežérska činnosť, marketingová činnosť, prieskum trhu
   organizovanie kongresov, kurzov, školení, seminárov
   technicko-organizačné zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Mária Mičková Nové Košariská 2476 Dunajská Lužná 900 42
   Vladimír Mička Mlynarovičova 13 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Mičková Nové Košariská 2476 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 07.02.2006
   Vladimír Mička Mlynarovičova 13 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 07.02.2006
   13.03.2006Zrušené obchodné meno:
   ABC Mafer, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   16.07.2001Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   15.07.2001Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 825 04
   15.06.2001Noví spoločníci:
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   14.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Milan Mička Jasovská 8 Bratislava 851 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   05.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   07.08.2000Noví spoločníci:
   Milan Mička Jasovská 8 Bratislava 851 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Emanuel Gajan Čiližská 28 Bratislava 821 07
   Milan Mička Jasovská 8 Bratislava 851 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Emanuel Gajan Čiližská 28 Bratislava 821 07
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Emanuel Gajan Čiližská 28 Bratislava 821 07
   Milan Mička Jasovská 8 Bratislava 851 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Emanuel Gajan Čiližská 28 Bratislava 821 07
   Milan Mička Jasovská 8 Bratislava 851 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   02.07.1998Nové obchodné meno:
   ABC Mafer, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 825 04
   Noví spoločníci:
   Emanuel Gajan Čiližská 28 Bratislava 821 07
   Milan Mička Jasovská 8 Bratislava 851 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Emanuel Gajan Čiližská 28 Bratislava 821 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   01.07.1998Zrušené obchodné meno:
   MAFER, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Púchovská cesta Bratislava 835 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Divinec Vlčie hrdlo 26 Bratislava 821 10
   Rudolf Markovič Furdekova 1 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Divinec Vlčie hrdlo 26 Bratislava 821 10
   Rudolf Markovič Furdekova 1 Bratislava 851 04
   13.08.1997Noví spoločníci:
   Ján Divinec Vlčie hrdlo 26 Bratislava 821 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Divinec Vlčie hrdlo 26 Bratislava 821 10
   12.08.1997Zrušeny spoločníci:
   František Fekete Baštová 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Fekete Baštová 3 Bratislava 811 03
   03.03.1997Nové obchodné meno:
   MAFER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Púchovská cesta Bratislava 835 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   čistiace a upratovacie práce s výnimkou deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   František Fekete Baštová 3 Bratislava 811 03
   Rudolf Markovič Furdekova 1 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Fekete Baštová 3 Bratislava 811 03
   Rudolf Markovič Furdekova 1 Bratislava 851 04