Vytvoriť faktúru

NECKERMANN SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NECKERMANN SLOVAKIA
IČO 35711078
DIČ 2020265401
IČ DPH SK2020265401
Dátum vzniku 04 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NECKERMANN SLOVAKIA
Panská 23
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 305 705 €
Zisk 91 217 €
Aktíva 939 386 €
Vlastný kapitál 258 951 €
Kontaktné informácie
Email info@neckermannreisen.sk
Webová stránka http://www.neckermannreisen.sk
Phone(s) +421254430984, +421254430228, +421254430983, +421254430981, +421254430982, +421254430118, +421254430231
Fax(es) 0254430984
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,010,522
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,610
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,610
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,549
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,061
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 820,525
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41,173
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 41,173
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 230,631
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 179,779
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 179,779
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 50,852
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 101,630
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 101,630
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 447,091
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,736
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 423,355
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 174,387
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 173,919
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 468
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,010,522
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 220,390
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 59,466
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 59,466
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 91,217
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,823
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,924
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,924
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 102,484
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,281
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,281
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,824
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,090
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,418
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,871
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,415
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,415
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 673,309
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 9,053
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 664,256
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,305,705
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,305,705
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,305,705
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,182,769
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,987
D. Služby (účtová skupina 51) 3,978,584
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 185,015
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 134,226
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 46,339
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,450
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,156
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,156
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,027
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 122,936
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 314,134
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,384
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,092
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,092
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 292
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,485
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,484
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,101
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 117,835
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 26,618
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 26,618
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 91,217
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35711078 DIČ: 2020265401 IČ DPH: SK2020265401
 • Sídlo: NECKERMANN SLOVAKIA, Panská 23, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Eva Bohunická Hummelova 12 Bratislava 811 04 04.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Eva Bohunická 26 556 € (40%) Hummelova 12 Bratislava 811 04
  Thomas Cook Austria AG 39 833 € (60%) Viedeň 1020 Rakusko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.04.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Thomas Cook Austria AG Lassallestraße 7a Viedeň 1020 Rakusko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Bohunická Hummelova 12 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 04.03.1997
   14.04.2003Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   N-U-R Neckermann Reisen AG Theresianumg 7 1040 Viedeň Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Bohunická Hummelova 12 Bratislava 811 04
   16.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Eva Bohunická Hummelova 12 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Bohunická Hummelova 12 Bratislava 811 04
   15.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Machciníková Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Machciníková Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   06.09.1999Nové sidlo:
   Panská 23 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   N-U-R Neckermann Reisen AG Theresianumg 7 1040 Viedeň Rakúsko
   Ing. Eva Machciníková Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   05.09.1999Zrušené sidlo:
   Štúrova 3 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   N-U-R Neckermann Reisen AG Theresianumg 7 1040 Viedeň Rakúsko
   Ing. Eva Machciníková Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   04.03.1997Nové obchodné meno:
   NECKERMANN SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 3 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   N-U-R Neckermann Reisen AG Theresianumg 7 1040 Viedeň Rakúsko
   Ing. Eva Machciníková Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Machciníková Kúpeľná 2 Bratislava 811 02