Vytvoriť faktúru

Kapa solutions - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Kapa solutions
IČO 35711094
DIČ 2020980401
Dátum vzniku 25 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kapa solutions
Štúrova 117
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 800 €
Zisk 2 910 €
Aktíva 28 445 €
Vlastný kapitál 23 790 €
Kontaktné informácie
Email kapasolutions.sk@gmail.com
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,699
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 59
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,014
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 26,699
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 26,699
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 16,485
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,910
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,800
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,800
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,800
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,800
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 72
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -70
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,730
P. Daň z príjmov (591, 595) 820
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,910
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4212433.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015