Vytvoriť faktúru

JALE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JALE
IČO 35711124
DIČ 2020265434
IČ DPH SK2020265434
Dátum vzniku 03 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JALE
Martinengova 10
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 309 803 €
Zisk 168 €
Aktíva 177 602 €
Vlastný kapitál 48 461 €
Kontaktné informácie
Email jalesro@pobox.sk
Phone(s) +421262802877
Mobile phone(s) +421905516041, +421905516040
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 19,204
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 19,204
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,074
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 162,222
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 154,687
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 738
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,797
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 181,426
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 47,832
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 40,360
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 168
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 133,594
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 72,782
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 63,519
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,189
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,464
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 610
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 881
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 59,931
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 309,803
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 309,442
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 361
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 301,217
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 171,648
C. Služby (účtová skupina 51) 96,150
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 25,370
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 604
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,558
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,887
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,586
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,644
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 7,458
M. Nákladové úroky (562) 5,100
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,358
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -7,456
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,130
P. Daň z príjmov (591, 595) 962
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 168
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015