Vytvoriť faktúru

MaR servis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MaR servis
IČO 35711132
DIČ 2020250386
IČ DPH SK2020250386
Dátum vzniku 05 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MaR servis
Strojnícka 31
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 66 147 €
Zisk -3 198 €
Aktíva 84 366 €
Vlastný kapitál 8 903 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 18,416
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 18,416
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,234
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,804
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,688
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 30,742
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 78,650
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,703
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,598
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,198
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 72,947
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 307
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 72,640
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,107
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,503
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,025
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 62,005
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 66,147
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,226
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 56,921
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 68,163
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 10,275
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,979
C. Služby (účtová skupina 51) 23,737
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,477
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 45
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,000
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 14,937
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 713
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,016
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,156
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 223
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 223
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -222
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,238
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,198
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015