Vytvoriť faktúru

FECO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FECO
IČO 35711141
DIČ 2020980467
IČ DPH SK2020980467
Dátum vzniku 05 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FECO
Blatná na Ostrove 577
93032
Blatná na Ostrove
Finančné informácie
Tržby a výnosy 572 207 €
Zisk -33 380 €
Aktíva 196 307 €
Vlastný kapitál -56 668 €
Kontaktné informácie
Email feco@feco.sk
Webová stránka http://www.feco.sk
Phone(s) +421245647417, +421315598468
Mobile phone(s) +421905716086
Fax(es) 0245241523, 0315598468
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 13,400
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13,400
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,400
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 181,731
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 20,155
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 92,528
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 195,131
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -90,048
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -63,640
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -33,380
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 285,179
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 271,999
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 263,167
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,716
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,116
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,180
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 572,207
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 512,780
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 59,427
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 602,052
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 479,896
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,828
C. Služby (účtová skupina 51) 39,897
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 52,811
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 188
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 432
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -29,845
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,586
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 655
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 655
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -655
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -30,500
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -33,380
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015