Vytvoriť faktúru

EMPLING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EMPLING
IČO 35711191
DIČ 2020976023
Dátum vzniku 06 Marca 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo EMPLING
Furdekova 12
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 000 €
Zisk 1 672 €
Kontaktné informácie
Email director@vuchtba.sk
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 23,070
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,630
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,000
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,970
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,660
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 42,700
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 40,294
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,194
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,319
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,109
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,672
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,406
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,406
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,867
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 539
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 5,000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 5,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,834
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 518
C. Služby (účtová skupina 51) 1,895
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 421
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,166
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,587
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 14
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -14
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,152
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,672
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Files
4253269.tif
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016