Vytvoriť faktúru

EMPLING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EMPLING
IČO 35711191
DIČ 2020976023
Dátum vzniku 06 Marca 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo EMPLING
Furdekova 12
85104
Bratislava
Kontaktné informácie
Email director@vuchtba.sk
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 23,070
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,032
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 39,102
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 39,102
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,319
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,589
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 0
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 0
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 0
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Files
4253269.tif
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015