Vytvoriť faktúru

TATE SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TATE SLOVAKIA
IČO 35711213
DIČ 2020227517
Dátum vzniku 03 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATE SLOVAKIA
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 687 €
Aktíva 48 971 €
Vlastný kapitál 42 998 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903252667
Mobile phone(s) 0903252667
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 48,964
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 48,446
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 45,127
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 45,127
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,319
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,319
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 518
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 518
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 502
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 48,964
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,311
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 663,879
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 663,879
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 31,765
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,792
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,792
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -654,438
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 34,033
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -688,471
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,687
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,653
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,653
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,173
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,173
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,200
D. Služby (účtová skupina 51) 1,200
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,200
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,200
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,207
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,687
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35711213 DIČ: 2020227517
 • Sídlo: TATE SLOVAKIA, Dvořákovo nábrežie 8, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Krivjanský Osuského 34 Bratislava 851 03 19.10.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Krivjanský 663 879 € (100%) Osuského 34 Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.08.2011Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 8 Bratislava 811 02
   05.08.2011Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   23.12.2005Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie poplatkového lovu poľovnej zveri v revíroch Slovenskej republiky
   09.12.2004Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Krivjanský Osuského 34 Bratislava 851 03
   08.12.2004Zrušeny spoločníci:
   TATE & COOMBES LIMITED IČO: 04 379 435 4th Floor, Clerks´ Well House 20 Britton Street London EC1M 5TU Veľká Británia
   23.11.2004Nové predmety činnosti:
   výcvik koní
   nákup a predaj koní, jazdeckých potrieb a krmív
   poradenská činnosť v oblasti záhradníctva
   výsadba a údržba zelene
   propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne práce
   prenájom motorových vozidiel
   nákup a predaj motorových vozidiel
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Krivjanský Osuského 34 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 19.10.2004
   22.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Michaela Pastieriková Kudlákova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 30.09.2003
   04.06.2004Nové obchodné meno:
   TATE SLOVAKIA, s.r.o.
   03.06.2004Zrušené obchodné meno:
   AG MA-REK, s.r.o.
   04.12.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   03.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.10.2003Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   TATE & COOMBES LIMITED IČO: 04 379 435 4th Floor, Clerks´ Well House 20 Britton Street London EC1M 5TU Veľká Británia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Michaela Pastieriková Kudlákova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 30.09.2003
   12.10.2003Zrušené sidlo:
   Nobelova 30 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   J & T Finance Group a.s. IČO: 31 391 087 Lamačská cesta 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Milan Kováčik Novomeského 28 Martin 036 01 Vznik funkcie: 12.08.2002 Skončenie funkcie: 03.02.2003
   Ing. Boris Miškovič Považská 3 Nové Mesto nad Váhom Skončenie funkcie: 30.09.2003
   15.01.2003Nové obchodné meno:
   AG MA-REK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 30 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   J & T Finance Group a.s. IČO: 31 391 087 Lamačská cesta 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Kováčik Novomeského 28 Martin 036 01 Vznik funkcie: 12.08.2002 Skončenie funkcie: 03.02.2003
   14.01.2003Zrušené obchodné meno:
   AGENTÚRA MA-REK, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Železničiarska 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   J & T Finance Group a.s. IČO: 31 391 087 Lamačská cesta 3 Bratislava
   Mgr. Marek Farkaš Svätoplukova 47 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marek Farkaš Svätoplukova 47 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 12.08.2002
   18.06.2001Noví spoločníci:
   J & T Finance Group a.s. IČO: 31 391 087 Lamačská cesta 3 Bratislava
   Mgr. Marek Farkaš Svätoplukova 47 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Boris Miškovič Považská 3 Nové Mesto nad Váhom Skončenie funkcie: 30.09.2003
   17.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Marek Farkaš Svätoplukova 47 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.11.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Marek Farkaš Svätoplukova 47 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   28.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Marek Farkaš Svätoplukova 47 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.04.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Marek Farkaš Svätoplukova 47 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marek Farkaš Svätoplukova 47 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 12.08.2002
   11.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Bc. Marek Farkaš Svätoplukova 47 Pezinok 902 01
   Bc. Roman Heriban Homolova 4 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bc. Marek Farkaš Svätoplukova 47 Pezinok 902 01
   Bc. Roman Heriban Homolova 4 Bratislava 841 02
   11.06.1998Nové sidlo:
   Železničiarska 6 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Bc. Marek Farkaš Svätoplukova 47 Pezinok 902 01
   10.06.1998Zrušené sidlo:
   Považská 4 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Bc. Marek Farkaš Svätoplukova 47 Pezinok 902 01
   03.03.1997Nové obchodné meno:
   AGENTÚRA MA-REK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Považská 4 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výkonu služieb
   prieskum trhu
   reklamné činnosti
   zásielkový predaj
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   automatizované spracovanie dát
   dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
   databanky /s výnimkou zhromažďovania údajov, na ktorých zhromažďovanie je potrebné osobitné povolenia/
   poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov
   sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočnických služieb)
   usporadúvanie spoločenských podujatí
   vydavateľské činnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   Bc. Marek Farkaš Svätoplukova 47 Pezinok 902 01
   Bc. Roman Heriban Homolova 4 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bc. Marek Farkaš Svätoplukova 47 Pezinok 902 01
   Bc. Roman Heriban Homolova 4 Bratislava 841 02