Vytvoriť faktúru

TATE SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno TATE SLOVAKIA
Stav V likvidácii
IČO 35711213
DIČ 2020227517
Dátum vzniku 03 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATE SLOVAKIA
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 688 €
Aktíva 48 971 €
Vlastný kapitál 42 998 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903252667
Mobile phone(s) 0903252667
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 48,482
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 48,446
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 45,127
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 45,127
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,319
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,319
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 36
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 48,482
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 39,623
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 663,879
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 663,879
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 31,765
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,792
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,792
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -656,125
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 34,033
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -690,158
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,688
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,859
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,859
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,379
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,379
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,200
D. Služby (účtová skupina 51) 1,200
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,200
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,200
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,208
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,688
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017