Vytvoriť faktúru

FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIC
IČO 35711248
DIČ 2020265588
IČ DPH SK2020265588
Dátum vzniku 03 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIC
Priemyselná 1/A
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 596 442 €
Zisk 73 759 €
Aktíva 1 217 043 €
Vlastný kapitál 609 780 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243337909, 0243426034, 0254416961, 0254418794, 0254419103, 0254643402, 0254643403, 0254643412, 0254
Fax(es) 0254419103
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,536,189
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,623
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 789
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 789
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 834
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 834
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,533,368
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 270,987
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 270,987
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 94,921
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 94,921
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 73,387
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 71,853
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 71,853
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,534
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,094,073
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 18,342
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,075,731
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,198
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,198
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,536,189
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 683,538
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,962
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,962
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 594,178
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 594,178
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,759
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 852,572
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 580
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 580
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 703,933
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 573,863
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 573,863
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,958
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,503
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 107,609
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 148,059
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 148,059
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 79
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 79
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,587,459
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,596,442
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,475,530
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 111,928
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,984
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,424,390
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,092,780
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 71,280
D. Služby (účtová skupina 51) 2,800,533
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 308,137
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 220,437
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 77,562
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,138
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 437
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,460
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,460
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 147,763
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 172,052
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 622,865
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,181
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 572
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 572
XII. Kurzové zisky (663) 3,599
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,937
O. Kurzové straty (563) 1,688
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 22,249
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,756
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 152,296
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 78,537
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 90,583
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -12,046
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 73,759
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35711248 DIČ: 2020265588 IČ DPH: SK2020265588
 • Sídlo: FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIC, Priemyselná 1/A, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ivan Kiszling Palkovičova 13 Bratislava 821 08 09.12.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Forever Living Products Foreign, L.L.C. 996 € (15%) Scottsdale, Arizona 852 58 Spojená štáty americké
  FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIK, L.L.C. 5 643 € (85%) Scottsdale, Arizona 852 58 Spojená štáty americké
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.05.2009Nové sidlo:
   Priemyselná 1/A Bratislava 821 08
   15.05.2009Zrušené sidlo:
   Radvanská 32 Bratislava 811 01
   25.07.2008Noví spoločníci:
   Forever Living Products Foreign, L.L.C. East McCormick Parkway 135S 7501 Scottsdale, Arizona 852 58 Spojená štáty americké
   FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIK, L.L.C. E. McCormick Pkwy 200S 7501 Scottsdale, Arizona 852 58 Spojená štáty americké
   24.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Rex Maughan 1200 S. Priest Tempe 858 02 Arizona, USA
   13.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kiszling Palkovičova 13 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 09.12.1998
   12.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kiszling Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   24.08.1999Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kiszling Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   23.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Bártu Vratislavská 358 Praha 8 181 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Javorinská 1791/16 Bratislava
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Rex Maughan 1200 S. Priest Tempe 858 02 Arizona, USA
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Rex Maughan 1200 S. Priest Tempe 858 02 Arizona, USA
   19.12.1997Nové sidlo:
   Radvanská 32 Bratislava 811 01
   18.12.1997Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   03.03.1997Nové obchodné meno:
   FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIC, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Rex Maughan 1200 S. Priest Tempe 858 02 Arizona, USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniela Bártu Vratislavská 358 Praha 8 181 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Javorinská 1791/16 Bratislava