Vytvoriť faktúru

CONNECTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONNECTING
IČO 35711451
DIČ 2020217705
IČ DPH SK2020217705
Dátum vzniku 10 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONNECTING
Hodžova 27
94901
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 516 €
Zisk -19 634 €
Aktíva 406 837 €
Vlastný kapitál 44 841 €
Kontaktné informácie
Email office@connecting.sk
Phone(s) 0243711171
Fax(es) 0243711171
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 59,381
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,314
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 33,618
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,618
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 17,531
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 17,531
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,151
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,151
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,151
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,014
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,014
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 67
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 67
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 59,381
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 652
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 51,550
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -67,777
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 32,848
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -100,625
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,634
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,729
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 348
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 348
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 33,860
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,938
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,938
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,700
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 610
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 392
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,220
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -4,799
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 29,320
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,516
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 16,516
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 899
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,600
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,383
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 685
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,755
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,238
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,492
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,962
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,962
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 14,577
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 404
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,867
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,814
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,832
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,689
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,689
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,140
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,832
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,699
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,935
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,731
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 204
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,634
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35711451 DIČ: 2020217705 IČ DPH: SK2020217705
 • Sídlo: CONNECTING, Hodžova 27, 94901, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Marca 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.05.2007Nové sidlo:
   Hodžova 27 Nitra 949 01
   04.05.2007Zrušené sidlo:
   Mokrohájska 6 Bratislava 841 05
   09.02.2006Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Očenáš Petzvalova 24 Nitra 949 11
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Očenáš Petzvalova 24 Nitra 949 11
   08.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Očenáš Hlboká 65 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Káčer Roľnícka 321 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 31.05.2004
   Ing. Jozef Očenáš Hlboká 65 Nitra
   19.08.2005Noví spoločníci:
   Ing. Peter Káčer Roľnícka 321 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Káčer Roľnícka 321 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 31.05.2004
   18.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Káčer Eisnerova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Chynoranský Topolčianska 23 Bratislava
   09.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Emil Očenáš I.Bukovčana 1/9 Prievidza
   Ing. Peter Káčer Eisnerova 3 Bratislava
   Ing. Jozef Očenáš Hlboká 65 Nitra
   08.07.1999Zrušeny spoločníci:
   NETsystems, s.r.o. IČO: 31 588 611 Prievidzská 53 Bojnice 972 01
   11.12.1997Nové sidlo:
   Mokrohájska 6 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   10.12.1997Zrušené sidlo:
   Svrčia 10 Bratislava 840 01
   10.03.1997Nové obchodné meno:
   CONNECTING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Svrčia 10 Bratislava 840 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Chynoranský Topolčianska 23 Bratislava 851 05
   NETsystems, s.r.o. IČO: 31 588 611 Prievidzská 53 Bojnice 972 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Chynoranský Topolčianska 23 Bratislava
   Ing. Jozef Očenáš Hlboká 65 Nitra