Vytvoriť faktúru

ELEKTRIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELEKTRIS
IČO 35711493
DIČ 2020227462
IČ DPH SK2020227462
Dátum vzniku 10 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEKTRIS
Elektrárenská 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 183 020 €
Zisk 64 405 €
Aktíva 703 204 €
Vlastný kapitál 427 128 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421249200111, +421249200118
Fax(es) 0249200199
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 714,385
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,423
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,423
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,423
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 698,291
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 120,320
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 120,320
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 514,577
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 514,577
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 514,577
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 63,394
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,564
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 59,830
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,671
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,671
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 714,385
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 491,534
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 419,826
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 419,826
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 64,405
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 222,851
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,978
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,978
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 195,853
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,800
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,800
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 99,389
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,889
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 79,775
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,020
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,020
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,183,020
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,147,443
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,386
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 34,091
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,097,407
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,218,556
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 34,540
D. Služby (účtová skupina 51) 107,875
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 722,834
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 625,132
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 90,264
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,438
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,622
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,406
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,406
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,574
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 85,613
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 821,949
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,091
O. Kurzové straty (563) 14
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,077
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,083
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 84,530
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,125
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 20,125
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 64,405
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35711493 DIČ: 2020227462 IČ DPH: SK2020227462
 • Sídlo: ELEKTRIS, Elektrárenská 1, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Silvester Pšenák Kamenice 4677/28 Pezinok 902 01 10.03.1997
  Ing. Renáta Kliská Tomášikova 16550/3 Bratislava 821 01 25.07.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Silvester Pšenák 3 319 € (50%) Kamenice 4677/28 Pezinok 902 01
  Ing. Renáta Kliská 3 319 € (50%) Tomášikova 16550/3 Bratislava 821 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.02.2009Nové sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Silvester Pšenák Kamenice 4677/28 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Silvester Pšenák Kamenice 4677/28 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.03.1997
   11.02.2009Zrušené sidlo:
   Račianska 188 Bratislava 831 53
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvester Pšenák Gunduličova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Silvester Pšenák Gunduličova 6 Bratislava
   12.11.2002Nové sidlo:
   Račianska 188 Bratislava 831 53
   11.11.2002Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 25 Bratislava 831 04
   25.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Kliská Tomášikova 16550/3 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Kliská Tomášikova 16550/3 Bratislava 821 01
   24.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Renáta Kusá Štefunkova 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Kusá Partizánska 6 Nová Dubnica 018 51
   10.11.1998Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti elektroniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Kusá Štefunkova 19 Bratislava
   Ing. Silvester Pšenák Gunduličova 6 Bratislava
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Renáta Kusá Partizánska 6 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Silvester Pšenák Astrova 50 Bratislava 821 01
   10.03.1997Nové obchodné meno:
   ELEKTRIS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 25 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Kusá Partizánska 6 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Silvester Pšenák Astrova 50 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Renáta Kusá Partizánska 6 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Silvester Pšenák Gunduličova 6 Bratislava