Vytvoriť faktúru

KREAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KREAL
IČO 35711507
DIČ 2020227484
IČ DPH SK2020227484
Dátum vzniku 11 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KREAL
Údernícka 5
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 131 039 €
Zisk -5 897 €
Aktíva 1 952 240 €
Vlastný kapitál 1 425 320 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421263535911, +421263830519
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,876,369
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,841,082
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,495,801
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 295,264
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 987,310
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 213,227
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 345,281
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 345,281
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,400
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 30,782
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 30,782
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,782
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,618
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 92
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,526
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,887
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,887
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,876,369
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,401,716
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,095,400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,095,400
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 18,917
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 18,917
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 146,935
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 13,341
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 133,594
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 146,361
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 177,025
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -30,664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,897
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 457,006
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 980
12. Odložený daňový záväzok (481A) 980
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 456,026
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,630
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,630
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 438,694
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,702
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 17,647
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 200
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 17,447
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 88,677
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 131,039
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 88,678
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42,361
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 152,516
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 49,863
D. Služby (účtová skupina 51) 39,761
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 25,502
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 38,016
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 38,016
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,258
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 632
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,477
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -946
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,450
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 10,450
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 10,450
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,274
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,274
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 8,176
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,301
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -7,404
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -8,364
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,897
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35711507 DIČ: 2020227484 IČ DPH: SK2020227484
 • Sídlo: KREAL, Údernícka 5, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Maurizio Ottonello Nad lomom 7660/20 Bratislava 811 02 15.03.2007
  Antonio Cosulich Ponte Morosini 41 Janov 161 26 Taliansko 04.05.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  FRATELLI COSULICH, UNIPESSOAL S.A. (MADEIRA FREE TRADE ZONE) 547 700 € (50%) Funchal 9000 Portugalská republika
  CARMARGUEN FINANCE S.A. 547 700 € (50%) Luxemburg L-2165 Luxemburské veľkovojvodstvo
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.01.2014Noví spoločníci:
   CARMARGUEN FINANCE S.A. Rives de Clausen 26-28 Luxemburg L-2165 Luxemburské veľkovojvodstvo
   17.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Maurizio Ottonello Drotárska cesta 19B Bratislava 811 02
   29.11.2013Noví spoločníci:
   FRATELLI COSULICH, UNIPESSOAL S.A. (MADEIRA FREE TRADE ZONE) Rua de Queimada de Baixo 5 - A Funchal 9000 Portugalská republika
   28.11.2013Zrušeny spoločníci:
   ASAMARBUNKERS CONSULTADORIA E PARTICIPAÇOES, UNIPESSOAL LDA Rua da Carreira 115 a 117 Funchal (Zona Franca da Madeira) 9000 Portugalsko
   25.05.2007Noví spoločníci:
   ASAMARBUNKERS CONSULTADORIA E PARTICIPAÇOES, UNIPESSOAL LDA Rua da Carreira 115 a 117 Funchal (Zona Franca da Madeira) 9000 Portugalsko
   Nový štatutárny orgán:
   Antonio Cosulich Ponte Morosini 41 Janov 161 26 Taliansko Vznik funkcie: 04.05.2007
   27.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Maurizio Ottonello Nad lomom 7660/20 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 15.03.2007
   26.03.2007Zrušeny spoločníci:
   LINK TRADING CO.S.P.A. Molo Ponte Morosini 49 Genova 161 26 Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Ottonellová Drotárska cesta 6385/19 Bratislava Vznik funkcie: 25.10.2002
   Carlo Boschieri Via Quarnaro 10/6 Genova Taliansko Vznik funkcie: 25.10.2002
   19.12.2006Noví spoločníci:
   LINK TRADING CO.S.P.A. Molo Ponte Morosini 49 Genova 161 26 Taliansko
   Maurizio Ottonello Drotárska cesta 19B Bratislava 811 02
   18.12.2006Zrušeny spoločníci:
   PERAGO, spol. s r.o. IČO: 31 374 280 Údernícka 5 Bratislava
   20.12.2002Noví spoločníci:
   PERAGO, spol. s r.o. IČO: 31 374 280 Údernícka 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Katarína Ottonellová Drotárska cesta 6385/19 Bratislava Vznik funkcie: 25.10.2002
   Carlo Boschieri Via Quarnaro 10/6 Genova Taliansko Vznik funkcie: 25.10.2002
   19.12.2002Zrušeny spoločníci:
   PERAGO, spol. s r.o. IČO: 31 374 280 Údernícka 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Marcel Neuwirth Pifflova 9 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 25.10.2002
   19.06.2000Noví spoločníci:
   PERAGO, spol. s r.o. IČO: 31 374 280 Údernícka 5 Bratislava
   18.06.2000Zrušeny spoločníci:
   LINK TRADING CO. S.R.L. Daňový kód: 03503730107 Piazza De Ferrari 1 Genova Taliansko
   09.05.2000Noví spoločníci:
   LINK TRADING CO. S.R.L. Daňový kód: 03503730107 Piazza De Ferrari 1 Genova Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   Marcel Neuwirth Pifflova 9 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 25.10.2002
   08.05.2000Zrušeny spoločníci:
   ZIMALYUS - TRADING E MARKETING LDA N.I.P.C. 511 131 224 Rua dos Murcas 88, okrsok Sé Funchal Madeira
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Csutorásová Orechova 10 Hurbanovo
   08.02.2000Noví spoločníci:
   ZIMALYUS - TRADING E MARKETING LDA N.I.P.C. 511 131 224 Rua dos Murcas 88, okrsok Sé Funchal Madeira
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anna Csutorásová Orechova 10 Hurbanovo
   07.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Doc.Ing. Pavel Bartoš , CSc Astrova 48 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc.Ing. Pavel Bartoš , CSc Astrova 48 Bratislava
   12.11.1999Nové sidlo:
   Údernícka 5 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   11.11.1999Zrušené sidlo:
   L.Dérera 10 Bratislava 831 01
   28.04.1999Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Pavel Bartoš , CSc Astrova 48 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Pavel Bartoš , CSc Astrova 48 Bratislava
   27.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Allan Kresse L.Délera 10 Bratislava 831 01
   Kurt Kresse Gercenova 29 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Allan Kresse L.Délera 10 Bratislava 831 01
   Kurt Kresse Gercenova 29 Bratislava 851 02
   03.11.1998Noví spoločníci:
   Allan Kresse L.Délera 10 Bratislava 831 01
   Kurt Kresse Gercenova 29 Bratislava 851 02
   02.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Allan Kresse L.Délera 10 Bratislava 831 01
   Kurt Kresse Gercenova 29 Bratislava 851 02
   11.03.1997Nové obchodné meno:
   KREAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   L.Dérera 10 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   reklamná činnosť
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Allan Kresse L.Délera 10 Bratislava 831 01
   Kurt Kresse Gercenova 29 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Allan Kresse L.Délera 10 Bratislava 831 01
   Kurt Kresse Gercenova 29 Bratislava 851 02