Vytvoriť faktúru

Rex Tar - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Rex Tar
Stav V likvidácii
IČO 35711523
DIČ 2020206705
Dátum vzniku 10 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Rex Tar
Dolná 28
90051
Zohor
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 780 €
Zisk -1 312 €
Aktíva 2 016 €
Vlastný kapitál 1 994 €
Kontaktné informácie
Email dusan.admin@gmail.com
Phone(s) 0265458221, 0902902246, 0902902242
Mobile phone(s) +421905322316, 0902902242, 0902902246, 0948168822
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,934
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,934
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,823
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,800
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 111
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 59
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 52
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,934
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,934
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,393
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,393
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,312
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,780
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,780
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,530
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 250
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,010
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,356
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 835
D. Služby (účtová skupina 51) 798
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,230
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,209
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,312
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,312
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015