Vytvoriť faktúru

REAL audit - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REAL audit
IČO 35711655
DIČ 2020250089
IČ DPH SK2020250089
Dátum vzniku 12 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REAL audit
Prievozská 14/A
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 56 150 €
Zisk 7 258 €
Aktíva 32 652 €
Vlastný kapitál 27 591 €
Kontaktné informácie
Email info@realaudit.sk
Webová stránka http://www.realaudit.sk
Phone(s) +421253416883
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,711
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,711
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,711
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,072
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 70
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,103
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,918
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 22,783
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,849
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 3,619
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,258
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,934
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,391
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,252
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,937
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,202
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 543
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 56,150
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 56,150
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 46,053
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,642
C. Služby (účtová skupina 51) 16,112
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,669
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,964
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 544
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,097
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 38,396
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 755
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 755
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -753
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,344
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,086
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,258
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35711655 DIČ: 2020250089 IČ DPH: SK2020250089
 • Sídlo: REAL audit, Prievozská 14/A, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42 09.01.2006
  Ing. Pavol Mikula Silvánska 6 Bratislava 841 04 09.01.2006
  Anna Lakyová Tupolevova 14 Bratislava 851 01 09.01.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milada Halásová 3 320 € (50%) 3/28 Dunajská Lužná 900 42
  Ing. Pavol Mikula 1 660 € (25%) Silvánska 6 Bratislava 841 04
  Anna Lakyová 1 660 € (25%) Tupolevova 14 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.01.2006Noví spoločníci:
   Anna Lakyová Tupolevova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Pavol Mikula Silvánska 6 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 09.01.2006
   Ing. Pavol Mikula Silvánska 6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 09.01.2006
   Anna Lakyová Tupolevova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.01.2006
   17.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 07.01.2002
   03.04.2002Noví spoločníci:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 07.01.2002
   02.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Alena Hodás-Paurová J. Alexiho 7 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   11.03.2001Zrušeny predmety činnosti:
   audítorska činnosť
   04.06.1999Nové sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Alena Hodás-Paurová J. Alexiho 7 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03
   03.06.1999Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Alena Hodás-Paurová J. Alexiho 7 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03
   12.03.1997Nové obchodné meno:
   REAL audit spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 17 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   školiaca činnosť a organizovanie odborných podujatí v oblasti predmetu podnikania
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovanie výkonu služieb, nákupu a predaja tovarov
   audítorska činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Alena Hodás-Paurová J. Alexiho 7 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava 821 06