Vytvoriť faktúru

ŽERIAVSERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ŽERIAVSERVIS
IČO 35711698
DIČ 2020209323
IČ DPH SK2020209323
Dátum vzniku 25 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŽERIAVSERVIS
Černyševského 23
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 580 €
Zisk 5 363 €
Aktíva 34 279 €
Vlastný kapitál 31 928 €
Kontaktné informácie
Email balog@zeriavservis.sk
Phone(s) 0905606231
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 37,812
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,812
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,683
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,683
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 34,129
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 32,967
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,162
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 37,812
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,291
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,631
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,631
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 23,658
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,658
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,363
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 521
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 521
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 521
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 30,411
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 40,580
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 30,411
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,169
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,757
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,327
D. Služby (účtová skupina 51) 10,871
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,810
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,019
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,174
4. Sociálne náklady (527, 528) 617
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 735
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,823
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,213
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 49
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 49
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,996
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,996
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,947
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,876
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,513
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,513
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,363
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:35711698 DIČ: 2020209323 IČ DPH: SK2020209323
 • Sídlo: ŽERIAVSERVIS, Černyševského 23, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Emília Balogová Černyševského 23 Bratislava-Petržalka 851 01 17.12.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Emília Balogová 3 353 € (50.5%) Černyševského 23 Bratislava-Petržalka 851 01
  Ing. Karol Kovács 3 287 € (49.5%) Rimavská Sobota 979 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.2015Nové sidlo:
   Černyševského 23 Bratislava-Petržalka 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Emília Balogová Černyševského 23 Bratislava-Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 17.12.2014
   27.01.2015Zrušené sidlo:
   Tematínska 6 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Balog Tematínska 6 Bratislava Vznik funkcie: 25.02.1997
   26.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Jozef Takaci Štermelská 581 Jelka
   16.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Tornyai Hviezdoslavova 16 Senec
   23.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Jozef Balog Tematínska 6 Bratislava Vznik funkcie: 25.02.1997
   22.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Balog Tematínska 6 Bratislava
   18.02.2002Noví spoločníci:
   Jozef Balog Tematínska 6 Bratislava 851 05
   František Munitor Jelačičova 26 Bratislava 821 08
   Jozef Takaci Štermelská 581 Jelka
   Ladislav Tornyai Hviezdoslavova 16 Senec
   17.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Jozef Balog Tematínska 6 Bratislava
   František Munitor Jelačičova 26 Bratislava
   Jozef Takaci Štermelská 581 Jelka
   Ladislav Tornyai Hviezdoslavova 16 Senec
   27.08.1998Noví spoločníci:
   Jozef Balog Tematínska 6 Bratislava
   František Munitor Jelačičova 26 Bratislava
   Jozef Takaci Štermelská 581 Jelka
   Ladislav Tornyai Hviezdoslavova 16 Senec
   26.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Balog Tematínska 6 Bratislava
   František Munitor Jelačičova 26 Bratislava
   Jozef Takaci Štermelská 581 Jelka
   Ladislav Tornyai Hviezdoslavova 16 Senec
   25.02.1997Nové obchodné meno:
   ŽERIAVSERVIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tematínska 6 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy vyhradených zdvíhacích zariadení
   zváračstvo
   zámočníctvo
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Jozef Balog Tematínska 6 Bratislava
   František Munitor Jelačičova 26 Bratislava
   Jozef Takaci Štermelská 581 Jelka
   Ladislav Tornyai Hviezdoslavova 16 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Balog Tematínska 6 Bratislava