Vytvoriť faktúru

METALL BA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno METALL BA
Stav Zrušená
IČO 35711787
DIČ 2020209389
IČ DPH SK2020209389
Dátum vzniku 12 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo METALL BA
Nový Mlyn 64
90632
Jablonica
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 257 €
Zisk -12 884 €
Aktíva 39 155 €
Vlastný kapitál -33 942 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245641311
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 154,350
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,320
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,320
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,320
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 138,644
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,914
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,920
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,920
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 929
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 122,730
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 32
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 122,698
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 386
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 386
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 154,350
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -46,826
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,490
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,490
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -43,072
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -43,072
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,884
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 201,176
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 837
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 837
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 200,239
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 399
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 399
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 198,325
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 254
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,242
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 100
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,258
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,257
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,757
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,940
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,541
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,674
D. Služby (účtová skupina 51) 2,710
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,701
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,974
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 690
4. Sociálne náklady (527, 528) 37
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 287
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,810
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,810
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 217
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,683
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,168
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 242
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 241
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -241
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,924
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,884
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:35711787 DIČ: 2020209389 IČ DPH: SK2020209389
 • Sídlo: METALL BA, Nový Mlyn 64, 90632, Jablonica
 • Dátum vzniku: 12 Marca 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.09.2007Nové obchodné meno:
   METALL BA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nový Mlyn 64 Jablonica 906 32
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Paulíček SNP 1980/29 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Paulíček SNP 1980/29 Modra 900 01 Vznik funkcie: 12.03.1997
   07.09.2007Zrušené obchodné meno:
   METALL BRATISLAVA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Pauliček Fedinova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Pauliček Fedinova 2 Bratislava
   28.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Pauliček Fedinova 2 Bratislava
   27.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Pauliček Fedinova 2 Bratislava
   12.03.1997Nové obchodné meno:
   METALL BRATISLAVA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Pauliček Fedinova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Pauliček Fedinova 2 Bratislava