Vytvoriť faktúru

Rödl & Partner Audit - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Rödl & Partner Audit
IČO 35711817
DIČ 2020265478
IČ DPH SK2020265478
Dátum vzniku 13 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Rödl & Partner Audit
Lazaretská 8
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 901 860 €
Zisk 57 494 €
Aktíva 742 308 €
Vlastný kapitál 298 887 €
Kontaktné informácie
Email bratislava@roedl.sk
Webová stránka http://www.roedl.com
Phone(s) +421257200411, +421257200444
Fax(es) 0252733635
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 552,232
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 60,687
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 60,687
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,545
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 51,513
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,629
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 482,979
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 700
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 700
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 383,490
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 130,060
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 130,060
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 253,430
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 98,789
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 538
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 98,251
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,566
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,325
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 241
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 552,232
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 326,807
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 250,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,673
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,673
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 57,494
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 225,425
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,003
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,003
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 18,000
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 18,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 179,818
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 99,109
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 99,109
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,730
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,077
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,859
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,043
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 21,013
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,013
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,591
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 871,012
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 901,860
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 871,012
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,848
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 871,555
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,761
D. Služby (účtová skupina 51) 337,687
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 474,762
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 316,023
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 34,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 117,807
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,932
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,317
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,712
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,712
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,316
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,305
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 519,564
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 49,762
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 42,236
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 42,236
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7,525
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7,525
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,919
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 689
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 689
O. Kurzové straty (563) 204
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,026
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 47,843
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 78,148
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,654
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 20,654
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 57,494
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35711817 DIČ: 2020265478 IČ DPH: SK2020265478
 • Sídlo: Rödl & Partner Audit, Lazaretská 8, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mikuláš Ivaško Poľná 6 Veľký Biel - Malý Biel 900 24 13.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Rödl International GmbH Wirtschaftprüfungsgesellschaft 5 890 € (88.7%) Norimberg 904 91 Spolková republika Nemecko
  Rödl Global Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 750 € (11.3%) Norimberg 904 91 Nemecká spolková republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.09.2014Noví spoločníci:
   Rödl Global Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Äußere Sulzbacher Str. 100 Norimberg 904 91 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.03.2011Noví spoločníci:
   Rödl International GmbH Wirtschaftprüfungsgesellschaft Äußere Sulzbacher Strasse 100 Norimberg 904 91 Spolková republika Nemecko
   28.02.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mikuláš Ivaško Poľná 6 Veľký Biel - Malý Biel 900 24
   Monika Therese Kastl Ziegenstrasse 102 Nűrnberg NSR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 1288/8 Stupava 900 33
   23.11.2005Noví spoločníci:
   Ing. Mikuláš Ivaško Poľná 6 Veľký Biel - Malý Biel 900 24
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Poľná 6 Veľký Biel - Malý Biel 900 24 Vznik funkcie: 13.03.1997
   22.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.03.1997
   19.10.2004Nové sidlo:
   Lazaretská 8 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.03.1997
   18.10.2004Zrušené sidlo:
   Lazaretská 8 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06
   26.09.2002Nové sidlo:
   Lazaretská 8 Bratislava 811 06
   25.09.2002Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   20.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   André Scholz Georgenkirchstr. 12 Berlin 102 49 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Martinengova 18 Bratislava 811 04
   27.03.2000Nový štatutárny orgán:
   André Scholz Georgenkirchstr. 12 Berlin 102 49 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Martinengova 18 Bratislava 811 04
   26.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Therese Kastl Ziegenstrasse 102 Nűrnberg NSR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 1288/8 Stupava 900 33
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06
   Monika Therese Kastl Ziegenstrasse 102 Nűrnberg NSR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 1288/8 Stupava 900 33
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06
   Monika Therese Kastl Ziegenstrasse 102 Nűrnberg NSR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 1288/8 Stupava 900 33
   27.10.1997Nové predmety činnosti:
   audítorska činnosť
   13.03.1997Nové obchodné meno:
   Rödl & Partner Audit, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   poradenská činnosť v oblasti účtovníctva
   sprostredkovanie služieb v oblasti managementu
   Noví spoločníci:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06
   Monika Therese Kastl Ziegenstrasse 102 Nűrnberg NSR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 1288/8 Stupava 900 33
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06
   Monika Therese Kastl Ziegenstrasse 102 Nűrnberg NSR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 1288/8 Stupava 900 33