Vytvoriť faktúru

TOPTEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TOPTEL
IČO 35711876
DIČ 2020227671
IČ DPH SK2020227671
Dátum vzniku 04 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOPTEL
Okružná 1
97401
Banská Bystrica
Finančné informácie
Tržby a výnosy 66 147 €
Zisk 2 810 €
Aktíva 7 021 €
Vlastný kapitál 3 057 €
Kontaktné informácie
Email toptel@toptel.sk
Phone(s) 0484145667
Mobile phone(s) 0905409613
Fax(es) 0484145676
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,881
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,881
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 259
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 259
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 619
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 619
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 619
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,003
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,003
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,881
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,867
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,579
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,658
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,237
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,810
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,014
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,819
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 653
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 653
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,338
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 643
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,171
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 195
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 195
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 66,147
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 66,147
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 56,312
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,835
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,245
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 38,457
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 65
D. Služby (účtová skupina 51) 9,322
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,312
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,595
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,717
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 29
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,902
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,303
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 132
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 130
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -132
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,770
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,810
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016