Vytvoriť faktúru

ZEUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZEUS
IČO 35711973
DIČ 2020266171
IČ DPH SK2020266171
Dátum vzniku 14 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZEUS
Nám. SNP 13
81499
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 973 142 €
Zisk 111 799 €
Aktíva 398 040 €
Vlastný kapitál 120 129 €
Kontaktné informácie
Email zeus-braun@slovanet.sk
Phone(s) 0259265550, 0220655508, 0220655554
Mobile phone(s) +421914268223, 0903228720
Fax(es) 0252965280
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 420,998
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 28,531
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 28,531
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,972
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,559
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 391,437
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 177,298
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 177,298
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 81,399
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 80,890
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 80,890
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 358
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 151
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 132,740
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 305
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 132,435
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,030
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,030
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 420,998
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 119,463
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 111,799
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 301,535
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 256
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 256
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 295,595
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 51,550
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,550
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 209,633
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,708
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,900
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,504
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,300
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,084
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,084
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 970,743
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 973,142
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 966,935
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,808
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,083
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 316
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 827,492
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 553,783
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,774
D. Služby (účtová skupina 51) 72,318
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 150,117
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 107,052
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 38,304
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,761
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,433
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,116
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,116
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,951
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 145,650
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 310,868
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 130
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 29
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 29
XII. Kurzové zisky (663) 101
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,299
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 744
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 744
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 552
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,169
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 144,481
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 32,682
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 32,682
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 111,799
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35711973 DIČ: 2020266171 IČ DPH: SK2020266171
 • Sídlo: ZEUS, Nám. SNP 13, 81499, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Klas Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05 14.03.1997
  Ing. Jana Klasová Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05 18.12.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Klas 7 000 € (100%) Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Klasová Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.12.2009
   21.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Renáta Maťková Nejedlého 1 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Maťková Nejedlého 1 Bratislava 841 02
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Klas Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
   Ing. Renáta Maťková Nejedlého 1 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Klas Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
   Ing. Renáta Maťková Nejedlého 1 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.03.1997Nové obchodné meno:
   ZEUS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. SNP 13 Bratislava 814 99
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom spotrebného tovaru
   finančný leasing
   výroba cukrárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Klas Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
   Ing. Renáta Maťková Nejedlého 1 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Klas Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
   Ing. Renáta Maťková Nejedlého 1 Bratislava 841 02