Vytvoriť faktúru

NIVEL PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno NIVEL PLUS
IČO 35712058
DIČ 2020218695
IČ DPH SK2020218695
Dátum vzniku 06 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NIVEL PLUS
Ivanská cesta 2D
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 258 979 €
Zisk 9 743 €
Aktíva 104 248 €
Vlastný kapitál 53 871 €
Kontaktné informácie
Email stevcik@banoviny.sk
Webová stránka http://www.bratislavskenoviny.sk
Phone(s) +421254410028
Fax(es) 0254416473
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 56,638
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 56,638
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) -17,304
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -17,304
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 6,400
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 6,400
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 46,971
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 46,971
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,971
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,571
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 29
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,542
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 56,638
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,928
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,967
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,967
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 23,886
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,886
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,743
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,710
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,444
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,558
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,558
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,600
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 678
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 263
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,345
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 266
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 266
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 258,983
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 258,979
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 257,473
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,506
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 245,799
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,513
D. Služby (účtová skupina 51) 222,354
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,558
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,472
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,086
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 205
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,169
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,180
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 31,606
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 232
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 227
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -228
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,952
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,209
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,209
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,743
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016