Vytvoriť faktúru

Arriba - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Arriba
IČO 35712066
DIČ 2020990004
IČ DPH SK2020990004
Dátum vzniku 14 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Arriba
Mozartova 23
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 162 078 €
Zisk 5 679 €
Aktíva 46 894 €
Vlastný kapitál -25 254 €
Kontaktné informácie
Email info@cukrarenArriba.sk
Webová stránka http://www.cukrarenarriba.sk
Phone(s) +421262801018
Mobile phone(s) +421903264028, +421904238349
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 36,021
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 36,021
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,064
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,110
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 300
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,604
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,886
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 55,131
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -19,575
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -32,557
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,679
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 74,706
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 41,682
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 31,765
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,900
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,555
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,188
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,122
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,259
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 162,078
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 161,141
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 937
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 152,376
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,210
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 46,543
C. Služby (účtová skupina 51) 33,267
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 60,469
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,093
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,628
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 166
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,702
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 81,058
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,063
M. Nákladové úroky (562) 1,248
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,815
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,063
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,639
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,679
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35712066 DIČ: 2020990004 IČ DPH: SK2020990004
 • Sídlo: Arriba, Mozartova 23, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02 04.12.2002
  Bc. Ľubomíra Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02 02.11.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Viera Retzerová 3 320 € (50%) Svetlá 1 Bratislava 811 02
  Bc. Ľubomíra Retzerová 3 320 € (50%) Svetlá 1 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.12.2009Nové obchodné meno:
   Arriba, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk
   Noví spoločníci:
   Bc. Ľubomíra Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.12.2002
   Bc. Ľubomíra Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.11.2009
   02.12.2009Zrušené obchodné meno:
   VR, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.12.2002
   14.11.2003Nové obchodné meno:
   VR, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.12.2002
   13.11.2003Zrušené obchodné meno:
   EKI - PHARMA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 04.12.2002
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 04.12.2002
   31.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02
   30.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02
   14.03.1997Nové obchodné meno:
   EKI - PHARMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mozartova 23 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   prenájom motorových vozidiel
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 04.12.2002
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 04.12.2002