Vytvoriť faktúru

VRABLEC MARKET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VRABLEC MARKET
IČO 35712074
DIČ 2021004282
Dátum vzniku 13 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VRABLEC MARKET
Závod 466
90872
Závod
Finančné informácie
Tržby a výnosy 58 372 €
Zisk 14 333 €
Aktíva 74 422 €
Vlastný kapitál 73 889 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421347799460
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,102
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,102
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 86,945
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 36
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 85,466
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 89,047
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 88,279
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,696
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,696
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 70
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 67,180
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 14,333
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 768
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 768
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 715
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 37
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 58,372
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 33,969
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 24,403
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 39,978
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 26,404
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,419
C. Služby (účtová skupina 51) 3,328
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,758
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 63
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 18,394
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,221
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 18,394
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,061
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 14,333
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4220819.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35712074 DIČ: 2021004282
 • Sídlo: VRABLEC MARKET, Závod 466, 90872, Závod
 • Dátum vzniku: 13 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Vrablec 731 Závod 908 72 13.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Vrablec 6 639 € (100%) 731 Závod 908 72
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.11.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
   14.11.2002Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Vrablec 731 Závod 908 72
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Vrablec 731 Závod 908 72
   13.03.1997Nové obchodné meno:
   VRABLEC MARKET, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   466 Závod 908 72
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Vrablec 731 Závod 908 72
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Vrablec 731 Závod 908 72