Vytvoriť faktúru

LÝDIA ECKHARDT dione - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LÝDIA ECKHARDT dione
IČO 35712091
DIČ 2020265907
IČ DPH SK2020265907
Dátum vzniku 17 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LÝDIA ECKHARDT dione
River Park, Dvořákovo nábrežie 4/C
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 121 337 €
Zisk -25 392 €
Aktíva 1 147 827 €
Vlastný kapitál -173 449 €
Kontaktné informácie
Email lydia@lydiaeckhardt.com
Phone(s) 0254432165, 0915872601, 09158726011
Mobile phone(s) 0915872601
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,068,055
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,034,567
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,034,567
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,034,567
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,229
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 18,642
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,255
3. Výrobky (123) - /194/ 8,387
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 998
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 998
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 998
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,589
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,611
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,978
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,259
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,259
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,068,055
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,753
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,392
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,086,808
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 712
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 712
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,084,852
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,616
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,616
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 781
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 502
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 109
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,081,844
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,244
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,244
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 121,337
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 145,573
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -24,236
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 146,404
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 34,578
D. Služby (účtová skupina 51) 12,459
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,337
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,040
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 2,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,297
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,258
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 79,772
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 79,772
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -25,067
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,300
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 49
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 49
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 49
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 374
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 218
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 218
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 156
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -325
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -25,392
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -25,392
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35712091 DIČ: 2020265907 IČ DPH: SK2020265907
 • Sídlo: LÝDIA ECKHARDT dione, River Park, Dvořákovo nábrežie 4/C, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Lýdia Eckhardtová Havelkova 17 Bratislava 841 03 17.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Lýdia Eckhardtová 6 639 € (100%) Havelkova 17 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.11.2010Nové sidlo:
   River Park, Dvořákovo nábrežie 4/C Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   kozmetické služby
   29.11.2010Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   28.08.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Lýdia Eckhardtová Havelkova 17 Bratislava 841 03
   27.08.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Lýdia Eckhardtová Zochova 16/IX Bratislava
   17.03.1997Nové obchodné meno:
   LÝDIA ECKHARDT dione, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   návrh a výroba modelov
   predaj modelov
   organizovanie módnych prehliadok
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, módy a reklamy
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Lýdia Eckhardtová Zochova 16/IX Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Lýdia Eckhardtová Havelkova 17 Bratislava 841 03