Vytvoriť faktúru

ŠV - STAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ŠV - STAV
IČO 35712121
DIČ 2020227847
IČ DPH SK2020227847
Dátum vzniku 06 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠV - STAV
Pri Šajbách 1
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 700 €
Zisk 1 294 €
Aktíva 2 051 €
Vlastný kapitál 1 676 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244872358
Dátum aktualizácie údajov: 15.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,777
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,777
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,777
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -530
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,960
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,960
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 42,500
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -55,280
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,294
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,307
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,307
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,367
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,940
Dátum aktualizácie údajov: 15.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,700
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,700
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,353
C. Služby (účtová skupina 51) 1,353
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,347
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,347
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 93
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -93
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,254
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,294
Dátum aktualizácie údajov: 15.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.01.2016