Vytvoriť faktúru

NOVART - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOVART
IČO 35712201
DIČ 2020265918
IČ DPH SK2020265918
Dátum vzniku 17 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVART
J. Hagaru 9
83151
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 424 481 €
Zisk 2 934 €
Aktíva 295 358 €
Vlastný kapitál 111 895 €
Kontaktné informácie
Email print@novart.sk
Webová stránka http://www.novart.sk
Phone(s) +421252922984
Fax(es) 0252733461
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 79,032
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,013
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 18,875
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 18,875
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,875
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 60,138
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 60,138
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 19
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 19
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79,032
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,329
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 41
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,354
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,354
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,934
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 62,703
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 181
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 181
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,517
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,626
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,626
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 478
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 293
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,120
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 49,005
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 424,481
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 424,481
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 362,616
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 61,865
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 418,153
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 366,173
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1
D. Služby (účtová skupina 51) 43,139
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,613
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,205
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,994
4. Sociálne náklady (527, 528) 414
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 227
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,328
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,168
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,434
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,203
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,203
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 231
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,434
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,894
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,934
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016