Vytvoriť faktúru

STUDIO 7 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno STUDIO 7
IČO 35712252
DIČ 2020265786
Dátum vzniku 17 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STUDIO 7
Klobučnícka 4
81101
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 68 173 €
Vlastný kapitál -28 967 €
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,013
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,013
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,013
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,808
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 67,684
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 124
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 68,821
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -28,319
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 3,319
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,638
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -3,319
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,735
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -35,373
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 97,140
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 75,977
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 67,682
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,295
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 21,163
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016