Vytvoriť faktúru

NOVA FERT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOVA FERT
Stav Zrušená
IČO 35712261
DIČ 2020977189
IČ DPH SK2020977189
Dátum vzniku 14 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVA FERT
Veľký Lég 611
93037
Lehnice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 609 €
Zisk -4 015 €
Aktíva 19 591 €
Vlastný kapitál -46 612 €
Kontaktné informácie
Email novafertsk@centrum.cz
Phone(s) 0903404008
Mobile phone(s) 0903404008
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,366
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,366
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,653
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,653
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,560
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,460
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,460
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 63
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 153
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 145
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,366
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,821
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 49,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -70,446
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -70,446
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,015
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,187
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 154
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 154
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,033
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,252
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,252
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,753
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,014
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 609
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 150
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 459
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,569
D. Služby (účtová skupina 51) 340
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 234
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 181
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 52
4. Sociálne náklady (527, 528) 1
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,995
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,960
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -190
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 95
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 95
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -95
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,055
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,015
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016