Vytvoriť faktúru

NOVA FERT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOVA FERT
IČO 35712261
DIČ 2020977189
IČ DPH SK2020977189
Dátum vzniku 14 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVA FERT
Galandova 3
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 950 €
Zisk -17 194 €
Aktíva 19 591 €
Vlastný kapitál -46 612 €
Kontaktné informácie
Email novafertsk@centrum.cz
Phone(s) 0903404008
Mobile phone(s) 0903404008
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,872
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,872
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,620
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,620
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,082
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,768
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,768
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 104
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 210
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 170
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 170
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,872
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,806
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 49,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -53,252
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -53,252
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,194
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,678
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 153
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 153
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 23,520
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,823
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,823
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,618
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 767
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,108
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 204
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 950
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 150
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 800
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,471
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 546
D. Služby (účtová skupina 51) 1,230
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,657
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,165
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 405
4. Sociálne náklady (527, 528) 87
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 170
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,868
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,521
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,626
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 713
O. Kurzové straty (563) 619
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 94
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -713
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,234
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,194
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015