Vytvoriť faktúru

PROFIMET SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROFIMET SLOVAKIA
IČO 35712287
DIČ 2020209268
IČ DPH SK2020209268
Dátum vzniku 17 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROFIMET SLOVAKIA
Most pri Bratislave 877
90046
Most pri Bratislave
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 112 614 €
Zisk 69 444 €
Aktíva 1 586 358 €
Vlastný kapitál 197 477 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903245935, +421903201486, +421903463430, +421903463423, +421903463424, +421911704444
Fax(es) 0245951021
Dátum aktualizácie údajov: 28.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,933,092
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 116,699
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 116,699
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 53,824
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 48,441
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,434
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,814,097
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,066,493
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,066,493
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 542,359
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 541,977
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 541,977
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 382
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 205,245
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,243
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 200,002
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,296
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,296
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,933,092
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80,108
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 69,444
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,852,984
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,795
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,377
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,418
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,831,803
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,608,896
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,608,896
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 161,284
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,078
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,249
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 44,126
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 170
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,386
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,386
Dátum aktualizácie údajov: 28.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,111,988
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,112,614
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,052,121
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 59,867
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 626
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,019,576
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,597,762
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,769
D. Služby (účtová skupina 51) 77,474
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 253,169
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 183,833
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 63,064
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,272
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,062
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,102
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,102
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 32,634
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,604
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 93,038
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 408,983
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 970
O. Kurzové straty (563) 43
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 927
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -955
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 92,083
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 22,639
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 22,638
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 69,444
Dátum aktualizácie údajov: 28.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 28.08.2015
 • IČO:35712287 DIČ: 2020209268 IČ DPH: SK2020209268
 • Sídlo: PROFIMET SLOVAKIA, Most pri Bratislave 877, 90046, Most pri Bratislave
 • Dátum vzniku: 17 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Jalč Nechvílova 1837/17 Praha 4 148 00 Česká republika 06.03.2012
  JUDr. Miroslav Jalč Záhradnícka 1475/4 Ivanka pri Dunaji 900 28 10.12.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Jalč 8 200 € (82%) Nechvílova 1837/17 Praha 4 148 00 Česká republika
  Lucie Mišičová 1 800 € (18%) Perucká 2544/16 Praha 120 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.08.2015Noví spoločníci:
   Lucie Mišičová Perucká 2544/16 Praha 120 00 Česká republika
   06.12.2012Nové obchodné meno:
   PROFIMET SLOVAKIA s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Jalč Záhradnícka 1475/4 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 10.12.2012
   06.03.2012Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jalč Nechvílova 1837/17 Praha 4 148 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jalč Nechvílova 1837/17 Praha 4 148 00 Česká republika Vznik funkcie: 06.03.2012
   01.01.2006Nové sidlo:
   Most pri Bratislave 877 Most pri Bratislave 900 46
   17.03.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v oblasti použitia a spracovania neželezných kovov v priemysle a stavebníctve
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia