Vytvoriť faktúru

ARDEI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARDEI
IČO 35712341
DIČ 2020250463
IČ DPH SK2020250463
Dátum vzniku 17 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARDEI
Viktorínova 2
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 286 434 €
Zisk -13 356 €
Aktíva 41 635 €
Vlastný kapitál -30 867 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0948623420
Mobile phone(s) 0948623420
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 44,522
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 44,466
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 32,577
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 32,504
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,504
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 73
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,889
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,245
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,644
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 56
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 56
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 44,522
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -44,223
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 610
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 610
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -38,117
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -38,117
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,356
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 88,745
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 44,411
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 44,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 411
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 44,334
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 38,107
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,107
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,376
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,294
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,140
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 417
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 286,434
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 286,434
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 298,384
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 192,732
D. Služby (účtová skupina 51) 87,249
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,757
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,002
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,567
4. Sociálne náklady (527, 528) 188
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 443
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 203
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,950
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,453
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 446
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 446
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -446
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,396
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,356
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35712341 DIČ: 2020250463 IČ DPH: SK2020250463
 • Sídlo: ARDEI, Viktorínova 2, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marko Martinkovič Poľnohospodárska 24 Bratislava 821 07 17.03.1997
  Ing. Ján Kučerák Malý trh 2 Bratislava 811 01 17.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Marko Martinkovič 3 320 € (50%) Poľnohospodárska 24 Bratislava 821 07
  Ing. Ján Kučerák 3 320 € (50%) Malý trh 2 Bratislava 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.02.2010Noví spoločníci:
   Marko Martinkovič Hrubý Šúr 283 Senec 903 01
   Ing. Ján Kučerák Malý trh 2 Bratislava 811 08
   03.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Marko Martinkovič Poľnohospodárska 24 Bratislava 821 07
   Ing. Ján Kučerák Malý trh 2 Bratislava 811 01
   17.03.1997Nové obchodné meno:
   ARDEI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Viktorínova 2 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   eklamná činnosť
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlíštných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Marko Martinkovič Poľnohospodárska 24 Bratislava 821 07
   Ing. Ján Kučerák Malý trh 2 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marko Martinkovič Poľnohospodárska 24 Bratislava 821 07
   Ing. Ján Kučerák Malý trh 2 Bratislava 811 01