Vytvoriť faktúru

MONTHALL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MONTHALL
IČO 35712368
DIČ 2020203383
Dátum vzniku 05 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONTHALL
Moyzesova 2
90201
Pezinok
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva 12 273 €
Vlastný kapitál 7 028 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,273
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,273
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,273
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,547
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 498
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -110
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,726
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,726
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 133
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,113
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4175027.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35712368 DIČ: 2020203383
 • Sídlo: MONTHALL, Moyzesova 2, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 05 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Dovalovský Studenohorská 27 Bratislava 05.03.1997
  Ing. Samuel Šimonovič Komenského 28 Pezinok 902 01 05.03.1997
  Ing. Richard Zlatoš gen. Svobodu 6 Pezinok 05.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Samuel Šimonovič 2 656 € (20%) Komenského 28 Pezinok 902 01
  LVS PEZINOK, s.r.o. 7 968 € (60%) Pezinok
  Stanislav Peško 2 656 € (20%) Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.04.1999Noví spoločníci:
   LVS PEZINOK, s.r.o. IČO: 30 998 930 Moyzesova 2 Pezinok
   Stanislav Peško Lotyšská 20 Bratislava 821 06
   Ing. Samuel Šimonovič Komenského 28 Pezinok 902 01
   07.04.1999Zrušeny spoločníci:
   LVS PEZINOK, s.r.o. IČO: 30 998 930 Moyzesova 2 Pezinok
   Stanislav Peško Lotyšská 20 Bratislava 821 06
   Ing. Samuel Šimonovič Komenského 28 Pezinok 902 01
   21.09.1998Noví spoločníci:
   LVS PEZINOK, s.r.o. IČO: 30 998 930 Moyzesova 2 Pezinok
   Stanislav Peško Lotyšská 20 Bratislava 821 06
   Ing. Samuel Šimonovič Komenského 28 Pezinok 902 01
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   LVS PEZINOK, s.r.o. IČO: 30 998 930 Moyzesova 2 Pezinok
   Ing. Ľubomír Herda Moyzesova 16 Pezinok 902 01
   Stanislav Peško Lotyšská 20 Bratislava 821 06
   Ing. Samuel Šimonovič Komenského 28 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Herda Moyzesova 16 Pezinok 902 01
   05.03.1997Nové obchodné meno:
   MONTHALL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dodávka a montáž hál
   sprostredkovanie obchodu v oblasti stavebníctva
   maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane sídlištných celkov/
   projektovanie stavieb a sprostredkovanie projekčných prác
   Noví spoločníci:
   LVS PEZINOK, s.r.o. IČO: 30 998 930 Moyzesova 2 Pezinok
   Ing. Ľubomír Herda Moyzesova 16 Pezinok 902 01
   Stanislav Peško Lotyšská 20 Bratislava 821 06
   Ing. Samuel Šimonovič Komenského 28 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Dovalovský Studenohorská 27 Bratislava
   Ing. Samuel Šimonovič Komenského 28 Pezinok 902 01
   Ing. Richard Zlatoš gen. Svobodu 6 Pezinok
   Ing. Ľubomír Herda Moyzesova 16 Pezinok 902 01