Vytvoriť faktúru

Cnit - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Cnit
IČO 35712520
DIČ 2020218332
IČ DPH SK2020218332
Dátum vzniku 20 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Cnit
Kolmá 4
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 474 €
Zisk -233 €
Aktíva 52 689 €
Vlastný kapitál -240 927 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905617406, 0905541245
Mobile phone(s) 0905617406, 0905541245
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 67,896
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,895
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,895
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,464
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,431
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,001
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 30,658
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 30,658
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 19,179
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 19,052
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,052
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 117
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 164
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 150
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 67,896
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -241,159
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -247,565
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -247,565
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -233
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 309,055
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 309,891
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 26,970
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,970
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 281,816
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,385
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,280
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -4,336
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,500
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 36,474
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 36,474
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 16,979
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 19,495
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,615
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,247
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,522
D. Služby (účtová skupina 51) 4,691
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -141
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 92
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 92
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -92
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -233
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -233
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015