Vytvoriť faktúru

TGB PLAST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TGB PLAST
IČO 35712546
DIČ 2020200545
IČ DPH SK2020200545
Dátum vzniku 17 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TGB PLAST
Bratislavská 71
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 230 561 €
Zisk 1 834 €
Aktíva 79 629 €
Vlastný kapitál 12 996 €
Kontaktné informácie
Email tgbplast@tgb-plast.sk
Webová stránka http://www.najlacnejsie-kupelne.sk;http://www.smykacky-smykalky-clny.sk;http://www.tgb-plast.sk;http://www.kupelnesenec.sk
Phone(s) +421245923525
Fax(es) 0245923254
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 88,222
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,943
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,943
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,943
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,706
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,662
3. Výrobky (123) - /194/ 10,145
4. Zvieratá (124) - /195/ 3
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,514
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 52,585
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 52,707
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,707
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -127
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,459
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,566
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,893
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 573
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 573
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 88,222
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,830
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,660
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,660
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 74,014
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 986
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 986
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -68,664
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 38,401
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -107,065
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,834
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,392
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,414
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,414
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 68,978
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 27,838
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,838
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 34,845
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,892
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,891
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,512
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 224,560
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 230,561
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 168,029
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 48,928
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,603
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 2,601
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,400
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 226,778
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 87,101
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 63,195
D. Služby (účtová skupina 51) 14,962
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 53,342
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 37,785
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,356
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,201
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 485
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,596
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,596
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,097
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,783
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 61,903
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 69
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,059
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,059
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -989
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,794
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,834
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35712546 DIČ: 2020200545 IČ DPH: SK2020200545
 • Sídlo: TGB PLAST, Bratislavská 71, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 17 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01 17.03.1997
  Robert Tóth konateľ Vodná 10 Senec 903 01 09.10.2010
  Boris Tóth konateľ Vodná 10 Senec 903 01 09.10.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Tibor Tóth 6 660 € (100%) Vodná Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Robert Tóth - konateľ Vodná 10 Senec 903 01 Vznik funkcie: 09.10.2010
   Boris Tóth - konateľ Vodná 10 Senec 903 01 Vznik funkcie: 09.10.2010
   08.11.2010Zrušeny spoločníci:
   Robert Gábriš 476 Réca 925 26
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Gábriš 476 Réca 925 26
   26.11.2009Noví spoločníci:
   Robert Gábriš 476 Réca 925 26
   Nový štatutárny orgán:
   Robert Gábriš 476 Réca 925 26
   25.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   18.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   17.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01
   17.03.1997Nové obchodné meno:
   TGB PLAST, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 71 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a opravy výrobkov z plastov
   prenájom motorových vozidiel
   skladovanie
   Noví spoločníci:
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01