Vytvoriť faktúru

RESOP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RESOP
IČO 35712643
DIČ 2020217738
IČ DPH SK2020217738
Dátum vzniku 20 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RESOP
Mlynské nivy 4963/56
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 246 848 €
Zisk 2 193 €
Aktíva 904 287 €
Vlastný kapitál 204 965 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 689,600
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 689,600
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23,554
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 378,216
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 106,529
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 265,560
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,368
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,067,816
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 207,158
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 197,663
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,193
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 860,658
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,807
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 60,370
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 758,140
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 213,637
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,369
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,033
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 541,101
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,713
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 34,628
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 246,848
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 243,961
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,887
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 225,996
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,536
C. Služby (účtová skupina 51) 92,206
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,179
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,141
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 52,612
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 38,282
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,040
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 20,852
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 137,219
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 6,818
M. Nákladové úroky (562) 6,449
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 369
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,818
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 14,034
P. Daň z príjmov (591, 595) 11,841
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,193
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35712643 DIČ: 2020217738 IČ DPH: SK2020217738
 • Sídlo: RESOP, Mlynské nivy 4963/56, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roman Jilly Radová 8 Nitra 949 01 20.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Roman Jilly 6 639 € (100%) Radová 8 Nitra 949 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.01.2010Nové sidlo:
   Mlynské nivy 4963/56 Bratislava 821 05
   11.01.2010Zrušené sidlo:
   Sološnická 40 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Löffler Sološnická 40 Bratislava 841 04
   Ing. Ľubomír Solár Topasová 35 Košice 040 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Solár Topasová 35 Košice 040 11 Vznik funkcie: 12.08.1999
   15.04.2004Nové sidlo:
   Sološnická 40 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Roman Jilly Radova 8 Nitra 949 01
   Ing. Ľubomír Solár Topasová 35 Košice 040 11
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Jilly Radová 8 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 20.03.1997
   Ing. Ľubomír Solár Topasová 35 Košice 040 11 Vznik funkcie: 12.08.1999
   14.04.2004Zrušené sidlo:
   Sološnická 40 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viktor Háber Stálicová 5 Košice 040 01
   Roman Jilly Radova 8 Nitra 949 01
   Ing. Ľubomír Solár Topasová 35 Košice 040 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Háber Stálicová 5 Košice 040 01
   Roman Jilly Radová 8 Nitra 949 01
   Ing. Ľubomír Solár Topasová 35 Košice 040 11
   12.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Viktor Háber Stálicová 5 Košice 040 01
   Roman Jilly Radova 8 Nitra 949 01
   Ing. Ľubomír Solár Topasová 35 Košice 040 11
   Jozef Löffler Sološnická 40 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Háber Stálicová 5 Košice 040 01
   Ing. Ľubomír Solár Topasová 35 Košice 040 11
   11.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Roman Čisovský Rosná 1 Košice 040 01
   Roman Jilly Radová 8 Nitra 949 01
   Jozef Löffler Fedákova 40 Bratislava 841 02
   10.03.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Löffler Fedákova 40 Bratislava 841 02
   16.07.1998Noví spoločníci:
   Roman Čisovský Rosná 1 Košice 040 01
   Roman Jilly Radová 8 Nitra 949 01
   Jozef Löffler Fedákova 40 Bratislava 841 02
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Roman Čisovský Rosná 1 Košice 040 01
   Roman Jilly Radová 8 Nitra 949 01
   Jozef Löffler Fedákova 40 Bratislava 841 02
   20.03.1997Nové obchodné meno:
   RESOP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sološnická 40 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie športových podujatí
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   faktoring a forfaiting
   leasing spojený s financovaním
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom automobilov, strojov a prístrojov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Roman Čisovský Rosná 1 Košice 040 01
   Roman Jilly Radová 8 Nitra 949 01
   Jozef Löffler Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Jilly Radová 8 Nitra 949 01
   Jozef Löffler Fedákova 40 Bratislava 841 02