Vytvoriť faktúru

United Investment - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno United Investment
IČO 35712686
DIČ 2021434602
IČ DPH SK2021434602
Dátum vzniku 20 Marca 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo United Investment
Šulekova 19
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 330 €
Zisk 1 874 €
Aktíva 2 209 610 €
Vlastný kapitál 976 665 €
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,187,701
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 28,612
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 28,612
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 997,302
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 57,417
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,940
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,331
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,146
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,245,118
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 981,016
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,200
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 964,051
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,019
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -20,128
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,874
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,264,102
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 28
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,264,074
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 410
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,532
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,262,132
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 12,330
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 12,330
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 10,013
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,122
C. Služby (účtová skupina 51) 5,140
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 490
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,246
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,317
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,068
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 962
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 962
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 445
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 445
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 517
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,834
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,874
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2015