Vytvoriť faktúru

SILBERMAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SILBERMAN
IČO 35712708
DIČ 2020217958
IČ DPH SK2020217958
Dátum vzniku 21 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SILBERMAN
Hudecova 4
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 362 €
Zisk -339 €
Kontaktné informácie
Email office@bizarrepublic.sk
Phone(s) 0259305723, 0902146957, 0902146957
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 19,626
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,244
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,244
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,244
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,364
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,679
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,679
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,921
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,921
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,921
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,764
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 26
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,738
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 18
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,626
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,820
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,400
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 302
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 302
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,543
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,543
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -339
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,806
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,806
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,748
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,748
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,653
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,405
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 31,923
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 38,362
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,193
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,887
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 282
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,644
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,071
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,273
D. Služby (účtová skupina 51) 14,172
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,128
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,128
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 718
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,564
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 97
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 97
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -97
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 621
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -339
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35712708 DIČ: 2020217958 IČ DPH: SK2020217958
 • Sídlo: SILBERMAN, Hudecova 4, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Bronislava Brtáňová Piešťanská 3 Bratislava 831 02 07.10.2011
  Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01 11.09.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Bronislava Brtáňová 3 700 € (50%) Piešťanská 3 Bratislava 831 02
  Marián Hečko 3 700 € (50%) Gorkého 1 Bratislava 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.10.2011Noví spoločníci:
   Bronislava Brtáňová Piešťanská 3 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bronislava Brtáňová Piešťanská 3 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 07.10.2011
   17.10.2011Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Kúdela 1. mája 43 Sliač
   14.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.09.2000Noví spoločníci:
   Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01
   Stanislav Kúdela 1. mája 43 Sliač
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01
   10.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Monika Beňová Starhradská 4 Bratislava 851 01
   Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01
   Marek Ormandík Hlboká 1 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Monika Beňová Starhradská 4 Bratislava 851 01
   Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01
   26.10.1999Noví spoločníci:
   Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01
   Marek Ormandík Hlboká 1 Bratislava 811 04
   25.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01
   Igor Kováč Jadrová 5 Bratislava 811 02
   Marek Ormandík Hlboká 1 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Kováč Jadrová 5 Bratislava 811 02
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Monika Beňová Starhradská 4 Bratislava 851 01
   Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01
   Igor Kováč Jadrová 5 Bratislava 811 02
   Marek Ormandík Hlboká 1 Bratislava 811 04
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Monika Beňová Starhradská 4 Bratislava 851 01
   Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01
   Igor Kováč Jadrová 5 Bratislava 811 02
   Marek Ormandík Hlboká 1 Bratislava 811 04
   21.03.1997Nové obchodné meno:
   SILBERMAN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hudecova 4 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   výroba audio a videokaziet
   producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby
   organizovanie verejných a kultúrnych podujatí
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Monika Beňová Starhradská 4 Bratislava 851 01
   Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01
   Igor Kováč Jadrová 5 Bratislava 811 02
   Marek Ormandík Hlboká 1 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Monika Beňová Starhradská 4 Bratislava 851 01
   Marián Hečko Gorkého 1 Bratislava 811 01
   Igor Kováč Jadrová 5 Bratislava 811 02