Vytvoriť faktúru

PROSPEKTOR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROSPEKTOR
IČO 35712741
DIČ 2021362409
IČ DPH SK2021362409
Dátum vzniku 22 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROSPEKTOR
Hlavná 813/58
93101
Šamorín
Finančné informácie
Tržby a výnosy 158 305 €
Zisk -103 200 €
Aktíva 381 465 €
Vlastný kapitál -10 286 €
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 728,925
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 728,223
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 254,932
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 254,932
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 354,487
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 226,392
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 226,392
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 925
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 127,170
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 118,804
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 118,746
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 58
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 702
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 702
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 728,925
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -80,897
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 15,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -103,200
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 807,795
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 804,669
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 494,338
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 494,338
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 287,051
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 172
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 97
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,094
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,917
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 222
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 222
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,884
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,027
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 2,027
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 154,441
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 158,305
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 32,789
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 121,652
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,864
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 267,349
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 28,997
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,573
D. Služby (účtová skupina 51) 108,873
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,938
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,290
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 635
4. Sociálne náklady (527, 528) 13
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110,834
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -109,044
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 998
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,931
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,378
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,378
XII. Kurzové zisky (663) 5,553
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,127
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 60
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 60
O. Kurzové straty (563) 679
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 388
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,804
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -102,240
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -103,200
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016