Vytvoriť faktúru

Družstvo pre výstavbu garáži - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Družstvo pre výstavbu garáži
IČO 35712791
DIČ 2021570441
Dátum vzniku 12 Marca 1997
Právna forma Družstvo
Sídlo Družstvo pre výstavbu garáži
Veternicová 8
84105
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 0
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 0
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 0
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 0
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 0
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 0
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4255394.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35712791 DIČ: 2021570441
 • Sídlo: Družstvo pre výstavbu garáži, Veternicová 8, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marta Novodomská Mamateyova 11 Bratislava 04.12.2001
  Ing. Milan Roháčik Medveďova 22 Bratislava 04.12.2001
  Mirko Slovák Poloreckého 9 Bratislava 04.12.2001
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Marta Novodomská Mamateyova 11 Bratislava
   Ing. Milan Roháčik Medveďova 22 Bratislava
   Mirko Slovák Poloreckého 9 Bratislava
   03.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Babinec - podpredseda družstva Majerníkova 30 Bratislava IV.
   Ing. Viliam Belej - predseda družstva Veternicova 8 Bratislava IV.
   Ing. Jozef Grešo Majerníkova 28 Bratislava IV.
   Ing. Vladimír Hnat Beniakova 1 Bratislava IV.
   Ing. Jozef Jenčko Veternicova 8 Bratislava IV.
   12.03.1997Nové obchodné meno:
   Družstvo pre výstavbu garáži
   Nové sidlo:
   Veternicová 8 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   príprava a výstavba garážových objektov pre vlastných členov družstva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Babinec - podpredseda družstva Majerníkova 30 Bratislava IV.
   Ing. Viliam Belej - predseda družstva Veternicova 8 Bratislava IV.
   Ing. Jozef Grešo Majerníkova 28 Bratislava IV.
   Ing. Vladimír Hnat Beniakova 1 Bratislava IV.
   Ing. Jozef Jenčko Veternicova 8 Bratislava IV.