Vytvoriť faktúru

Druhá staromestská - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Druhá staromestská
IČO 35712813
DIČ 2020266490
IČ DPH SK2020266490
Dátum vzniku 24 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Druhá staromestská
Laurinská 18
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 715 €
Zisk -628 €
Aktíva 130 €
Vlastný kapitál -23 170 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,550
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 868
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 682
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,550
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -23,798
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 133
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -29,975
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -628
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,348
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,319
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 22,029
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,920
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 947
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,162
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,715
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,715
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 7,309
C. Služby (účtová skupina 51) 7,263
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 406
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 452
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 74
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 74
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -74
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 332
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -628
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35712813 DIČ: 2020266490 IČ DPH: SK2020266490
 • Sídlo: Druhá staromestská, Laurinská 18, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Struhár Laurinská 18 Bratislava 811 01 28.01.2004
  Mgr. Jozef Dučák Laurinská 18 Bratislava 811 01 28.01.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  TERA TRADE, s.r.o. 6 672 € (100%) Bratislava 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Struhár Laurinská 18 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 28.01.2004
   04.11.2013Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Struhár Pri Hornej skalke 4 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 28.01.2004
   08.09.2006Nové sidlo:
   Laurinská 18 Bratislava 811 01
   07.09.2006Zrušené sidlo:
   Michalská 26 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miriam Lexmann Hrobákova 26 Bratislava Vznik funkcie: 27.06.2001
   Ing. Boris Randa Grösslingova 59 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 28.01.2004
   19.02.2004Noví spoločníci:
   TERA TRADE, s.r.o. Laurinská 18 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Jozef Dučák Laurinská 18 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 28.01.2004
   Ing. Boris Randa Grösslingova 59 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 28.01.2004
   Ing. Peter Struhár Pri Hornej skalke 4 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 28.01.2004
   18.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Damian, s.r.o. IČO: 35 790 202 Dostojevského rad 2547/13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Rostislav Savka Dostojevského rad 13 Bratislava Vznik funkcie: 27.06.2001 Skončenie funkcie: 28.01.2004
   13.06.2002Nový štatutárny orgán:
   Miriam Lexmann Hrobákova 26 Bratislava Vznik funkcie: 27.06.2001
   Rostislav Savka Dostojevského rad 13 Bratislava Vznik funkcie: 27.06.2001 Skončenie funkcie: 28.01.2004
   12.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Miriam Lexmann Hrobákova 26 Bratislava
   Rostislav Savka Dostojevského rad 13 Bratislava
   15.08.2001Nové sidlo:
   Michalská 26 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Damian, s.r.o. IČO: 35 790 202 Dostojevského rad 2547/13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miriam Lexmann Hrobákova 26 Bratislava
   Rostislav Savka Dostojevského rad 13 Bratislava
   14.08.2001Zrušené sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Kičko Medená 10 Bratislava 811 02
   Miriam Lexmann Hrobákova 26 Bratislava
   Albert Otruba Rezedová 14 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Kičko Medená 10 Bratislava 811 02
   Albert Otruba Rezedová 14 Bratislava 821 01
   17.01.2001Noví spoločníci:
   Roman Kičko Medená 10 Bratislava 811 02
   Miriam Lexmann Hrobákova 26 Bratislava
   Albert Otruba Rezedová 14 Bratislava 821 01
   16.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Roman Kičko Medená 10 Bratislava 811 02
   Albert Otruba Rezedová 14 Bratislava 821 01
   11.08.1999Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Roman Kičko Medená 10 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Kičko Medená 10 Bratislava 811 02
   10.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Roman Kičko Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.03.1999Noví spoločníci:
   Roman Kičko Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Albert Otruba Rezedová 14 Bratislava 821 01
   16.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Roman Kičko Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Albert Otruba Rezedová 14 Bratislava 821 01
   24.03.1997Nové obchodné meno:
   Druhá staromestská, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   dizajn a navrhovanie malej architektúry bytovej
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   usporiadanie divadelných, kultúrnych a zábavných podujatí, organizovanie výstav spojených s prezentáciou umenia
   Noví spoločníci:
   Roman Kičko Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Albert Otruba Rezedová 14 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Albert Otruba Rezedová 14 Bratislava 821 01