Vytvoriť faktúru

ELITE HOLDING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELITE HOLDING
IČO 35712902
DIČ 2020254390
IČ DPH SK2020254390
Dátum vzniku 24 Marca 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ELITE HOLDING
Ružinovská 42
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 248 128 €
Zisk -6 127 €
Aktíva 580 348 €
Vlastný kapitál 43 817 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0910985616
Mobile phone(s) 0910985616
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 327,961
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 167,647
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,166
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 160,314
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 183,542
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) -519
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 137,500
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 46,301
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 511,503
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 37,690
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,200
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 10,617
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,127
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 473,813
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 15,951
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 457,862
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,310
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,157
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 435,395
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 248,128
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 15,853
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 232,275
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 267,553
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,806
C. Služby (účtová skupina 51) 977
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 602
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 14,764
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 245,404
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -19,425
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,070
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 14,330
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 14,329
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 72
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 14,258
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,167
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,127
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35712902 DIČ: 2020254390 IČ DPH: SK2020254390
 • Sídlo: ELITE HOLDING, Ružinovská 42, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Halgaš predseda Hlboká cesta 1922/1A Šamorín 931 01 20.03.2003
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.01.2013Nové sidlo:
   Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Halgaš - predseda predstavenstva Hlboká cesta 1922/1A Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   23.01.2013Zrušené sidlo:
   ul. Biskupa Kondého 4577/18 Dunajská Streda 929 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Halgaš - predseda predstavenstva Ševčenkova 13 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   Zoltán Nagy Čigérska 771/2 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   19.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Závodná - podpredseda predstavenstva Na Hlinách 34 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 28.10.2004
   11.11.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Závodná - podpredseda predstavenstva Na Hlinách 34 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 28.10.2004
   10.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Fodor - podpredseda predstavenstva Čigérska 4 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   14.04.2003Nové sidlo:
   ul. Biskupa Kondého 4577/18 Dunajská Streda 929 01
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Fodor - podpredseda predstavenstva Čigérska 4 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   Ing. Dušan Halgaš - predseda predstavenstva Ševčenkova 13 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   Zoltán Nagy Čigérska 771/2 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   13.04.2003Zrušené sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Libor Hennel - podpredseda predstavenstva Osuského 14 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 20.03.2003
   Ing. Daniel Kollár - predseda predstavenstva Kalinčiakova 31 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 20.03.2003
   Ing. Andrea Závodná Na Hlinách 34 Trnava 917 01 Skončenie funkcie: 20.03.2003
   24.03.1997Nové obchodné meno:
   ELITE HOLDING, a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Libor Hennel - podpredseda predstavenstva Osuského 14 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 20.03.2003
   Ing. Daniel Kollár - predseda predstavenstva Kalinčiakova 31 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 20.03.2003
   Ing. Andrea Závodná Na Hlinách 34 Trnava 917 01 Skončenie funkcie: 20.03.2003