Vytvoriť faktúru

Ekonomia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ekonomia
IČO 35712911
DIČ 2020986462
Dátum vzniku 24 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ekonomia
Miletičova 44
82109
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 413 679 €
Vlastný kapitál 412 678 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 413,679
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 413,679
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 413,679
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 412,678
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 392,020
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 392,020
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 19,618
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,040
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,001
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 603
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 155
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -76
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 524
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 398
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4283420.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35712911 DIČ: 2020986462
 • Sídlo: Ekonomia, Miletičova 44, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Bohuslav Mánesovo nám. 1230/1 Bratislava 851 01 22.04.2004
  Ing.arch. Pavol Gejdoš Jelšová 2867/3 Bratislava 831 01 22.04.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing.arch. Pavol Gejdoš 78 485 € (10%) Jelšová 2867/3 Bratislava 831 01
  Borároš s.r.o. 352 850 € (45%) Bratislava 831 03
  EBF s.r.o. 352 850 € (45%) Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.04.2004Nové sidlo:
   Miletičova 44 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Borároš s.r.o. Makovického 3 Bratislava 831 03
   EBF s.r.o. Mánesovo nám. 1230/1 Bratislava 851 01
   Ing.arch. Pavol Gejdoš Jelšová 2867/3 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Bohuslav Mánesovo nám. 1230/1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 22.04.2004
   Ing.arch. Pavol Gejdoš Jelšová 2867/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 22.04.2004
   27.04.2004Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Zrušeny spoločníci:
   ECOPRESS, a.s. IČO: 31 333 524 Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Slavomír Maličkay Jánošíkova 6 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.11.1998
   Ing. Miroslav Pavel Zárybská 1829 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Holíčska 13 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 26.11.1997
   01.10.2002Noví spoločníci:
   ECOPRESS, a.s. IČO: 31 333 524 Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Slavomír Maličkay Jánošíkova 6 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.11.1998
   Ing. Miroslav Pavel Zárybská 1829 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Holíčska 13 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 26.11.1997
   30.09.2002Zrušeny spoločníci:
   ECOPRESS, a.s. IČO: 31 333 524 Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Slavomír Maličkay Jánošíkova 6 Bratislava 831 03
   Ing. Miroslav Pavel Zárybská 1829 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Holíčska 13 Bratislava 851 05
   04.12.1998Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Slavomír Maličkay Jánošíkova 6 Bratislava 831 03
   03.12.1997Nové obchodné meno:
   Ekonomia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Noví spoločníci:
   ECOPRESS, a.s. IČO: 31 333 524 Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Pavel Zárybská 1829 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Holíčska 13 Bratislava 851 05
   02.12.1997Zrušené obchodné meno:
   Ekonomia, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Makovického 3 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Bohuslav Furdekova 5 Bratislava
   Ladislav Borároš Osadná 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Bohuslav Furdekova 5 Bratislava
   Ladislav Borároš Osadná 18 Bratislava
   24.03.1997Nové obchodné meno:
   Ekonomia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Makovického 3 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Bohuslav Furdekova 5 Bratislava
   Ladislav Borároš Osadná 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Bohuslav Furdekova 5 Bratislava
   Ladislav Borároš Osadná 18 Bratislava