Vytvoriť faktúru

ADOREX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ADOREX
IČO 35712929
DIČ 2020265995
IČ DPH SK2020265995
Dátum vzniku 20 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADOREX
Staviteľská 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 426 781 €
Zisk -29 080 €
Aktíva 1 204 319 €
Vlastný kapitál -18 455 €
Kontaktné informácie
Email adore@adoreal.sk
Webová stránka http://www.adorex.sk
Phone(s) +421244880530
Mobile phone(s) +421905390747
Fax(es) 0244649632
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 273,951
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 273,951
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 29,561
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 867,505
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 68,559
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,844
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 142,332
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,141,456
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -21,777
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -29,080
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,163,233
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,584
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 2,595
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,156,127
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,632
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,080
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,952
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,140,463
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,927
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 426,781
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 426,033
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 748
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 460,828
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 253,627
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,114
C. Služby (účtová skupina 51) 48,235
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 109,501
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,653
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 23,860
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,838
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -34,047
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 113,057
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 7,076
X. Výnosové úroky (662) 9
XI. Kurzové zisky (663) 7,067
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,147
N. Kurzové straty (563) 322
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 825
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 5,929
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -28,118
P. Daň z príjmov (591, 595) 962
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -29,080
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35712929 DIČ: 2020265995 IČ DPH: SK2020265995
 • Sídlo: ADOREX, Staviteľská 1, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľubica Lesňáková Pribišova 17 Bratislava 841 05 02.12.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľubica Lesňáková 6 639 € (100%) Pribišova 17 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.01.2003Nové obchodné meno:
   ADOREX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Staviteľská 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ľubica Lesňáková Pribišova 17 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubica Lesňáková Pribišova 17 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 02.12.2002
   21.01.2003Zrušené obchodné meno:
   ZEFDON spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bohúňova 18 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Danuša Ondrejčeková Holubyho 13 Bratislava
   JUDr. Jana Vojáčková Ovručská 9 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Danuša Ondrejčeková Holubyho 13 Bratislava Skončenie funkcie: 01.12.2002
   29.09.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Jana Vojáčková Ovručská 9 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   28.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Siklienka Švabinského 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Siklienka Švabinského 10 Bratislava
   02.06.1999Noví spoločníci:
   Dr. Danuša Ondrejčeková Holubyho 13 Bratislava
   Ing. Jozef Siklienka Švabinského 10 Bratislava
   01.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Danuša Ondrejčeková Holubyho 13 Bratislava
   Ing. Jozef Siklienka Švabinského 10 Bratislava
   20.03.1997Nové obchodné meno:
   ZEFDON spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bohúňova 18 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obcho- du, riadenia podniku, marketingu a finan- cií
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu nehnuteľností a prenájom nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Dr. Danuša Ondrejčeková Holubyho 13 Bratislava
   Ing. Jozef Siklienka Švabinského 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Danuša Ondrejčeková Holubyho 13 Bratislava Skončenie funkcie: 01.12.2002
   Ing. Jozef Siklienka Švabinského 10 Bratislava