Vytvoriť faktúru

ui 42 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ui 42
IČO 35713003
DIČ 2020227770
IČ DPH SK2020227770
Dátum vzniku 17 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ui 42
Sibírska 62
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 005 395 €
Zisk 29 450 €
Aktíva 208 534 €
Vlastný kapitál 73 169 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0650520142
Mobile phone(s) 0905254670
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 225,798
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 120,027
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 98,897
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,874
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 225,798
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 102,597
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,706
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,706
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 671
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 65,770
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 29,450
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 123,201
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 772
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 116,765
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 80,282
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 17,143
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 14,910
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,430
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,664
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,005,395
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 200
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 991,840
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 13,050
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 305
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 961,574
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 200
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,198
C. Služby (účtová skupina 51) 712,083
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 211,481
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 301
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,500
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 12,700
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,114
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 997
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 43,821
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 263,559
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 15
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 14
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,242
M. Nákladové úroky (562) 514
N. Kurzové straty (563) 2,330
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,398
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,227
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 39,594
P. Daň z príjmov (591, 595) 10,144
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 29,450
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35713003 DIČ: 2020227770 IČ DPH: SK2020227770
 • Sídlo: ui 42, Sibírska 62, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martin Krupa Úprkova 14 Bratislava 811 04 17.03.1997
  Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 831 02 02.04.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Martin Krupa 3 353 € (50%) Úprkova 14 Bratislava 811 04
  Róbert Mráz 3 353 € (50%) Sibírska 62 Bratislava 831 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.04.2008Nové sidlo:
   Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 02.04.2008
   28.04.2008Zrušené sidlo:
   Sibírska 62 Bratislava 832 01
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 832 01
   20.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Dalibor Jakuš Mierová 756/18 Svätý Jur 900 21
   27.06.2007Noví spoločníci:
   Dalibor Jakuš Mierová 756/18 Svätý Jur 900 21
   26.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Dalibor Jakuš Pri štadióne 1252/26B Svätý Jur 900 21
   30.11.2006Noví spoločníci:
   Martin Krupa Úprkova 14 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Krupa Úprkova 14 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 17.03.1997
   29.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Martin Krupa Palisády 714/20 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Krupa Palisády 714/20 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 17.03.1997
   10.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Dalibor Jakuš Pri štadióne 1252/26B Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 17.03.1997
   18.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 832 01 Vznik funkcie: 17.03.1997 Skončenie funkcie: 26.01.2004
   04.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Dalibor Jakuš Pri štadióne 1252/26B Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 17.03.1997
   Martin Krupa Palisády 714/20 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 17.03.1997
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 832 01 Vznik funkcie: 17.03.1997 Skončenie funkcie: 26.01.2004
   03.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Dalibor Jakuš Pri štadióne 1252/26B Svätý Jur 900 21
   Martin Krupa Palisády 714/20 Bratislava 811 06
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 832 01
   04.12.2000Noví spoločníci:
   Dalibor Jakuš Pri štadióne 1252/26B Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Dalibor Jakuš Pri štadióne 1252/26B Svätý Jur 900 21
   03.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Dalibor Jakuš Hurbanova 2289 Čadca 022 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dalibor Jakuš Hurbanova 2289 Čadca 022 01
   20.01.2000Nový štatutárny orgán:
   Martin Krupa Palisády 714/20 Bratislava 811 06
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 832 01
   19.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Krupa Kukorelliho 338 Hanušovce nad Topľou 094 31
   Róbert Mráz F.Kráľa 18 Poprad 058 01
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Dalibor Jakuš Hurbanova 2289 Čadca 022 01
   Martin Krupa Palisády 714/20 Bratislava 811 06
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 832 01
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Dalibor Jakuš Hurbanova 2289 Čadca 022 01
   Martin Krupa Kukorelliho 338 Hanušovce nad Topľou 094 31
   Róbert Mráz F.Kráľa 18 Poprad 058 01
   17.03.1997Nové obchodné meno:
   ui 42 spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sibírska 62 Bratislava 832 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a softwaru
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   organizovanie školení v oblasti výpočtovej techniky
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   Dalibor Jakuš Hurbanova 2289 Čadca 022 01
   Martin Krupa Kukorelliho 338 Hanušovce nad Topľou 094 31
   Róbert Mráz F.Kráľa 18 Poprad 058 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dalibor Jakuš Hurbanova 2289 Čadca 022 01
   Martin Krupa Kukorelliho 338 Hanušovce nad Topľou 094 31
   Róbert Mráz F.Kráľa 18 Poprad 058 01