Vytvoriť faktúru

DREVOKON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DREVOKON
IČO 35713097
DIČ 2020206716
IČ DPH SK2020206716
Dátum vzniku 07 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DREVOKON
Železničná 49
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 96 406 €
Zisk -18 518 €
Aktíva 118 503 €
Vlastný kapitál -13 049 €
Kontaktné informácie
Email info@drevokon.sk
Phone(s) 0265934981, 0265934628
Mobile phone(s) 0911242566
Fax(es) 0265934981
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,671
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 22,409
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 22,409
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,409
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,262
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 590
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 467
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 467
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 123
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 672
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 116
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 556
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,671
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -31,565
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -20,019
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -20,019
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,518
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,015
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 52,549
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 52,549
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 52,549
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,466
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,713
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,713
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,753
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -2,779
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) -2,779
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 96,406
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 96,406
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 360
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 93,789
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,257
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 113,661
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,474
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 26,403
D. Služby (účtová skupina 51) 63,437
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 872
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,053
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,053
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 422
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,255
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,835
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 303
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 303
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -303
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,558
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,518
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35713097 DIČ: 2020206716 IČ DPH: SK2020206716
 • Sídlo: DREVOKON, Železničná 49, 90031, Stupava
 • Dátum vzniku: 07 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Kinga Ryšánková Krajná 2178/2 Stupava 900 31 12.06.2013
  Erik Csarnakovics Tomašovská 1212/49 Rimavská Sobota 979 01 12.06.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Kinga Ryšánková 3 320 € (50%) Krajná 2178/2 Stupava 900 31
  Erik Csarnakovics 3 320 € (50%) Tomašovská 1212/49 Rimavská Sobota 979 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.07.2013Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   skladovanie
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   čistiace a upratovacie služby
   reklamné a marketingové služby
   Noví spoločníci:
   Kinga Ryšánková Krajná 2178/2 Stupava 900 31
   Erik Csarnakovics Tomašovská 1212/49 Rimavská Sobota 979 01
   Nový štatutárny orgán:
   Kinga Ryšánková Krajná 2178/2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 12.06.2013
   Erik Csarnakovics Tomašovská 1212/49 Rimavská Sobota 979 01 Vznik funkcie: 12.06.2013
   09.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Peter Fabšič ml. Na kaštieli 5 Bratislava 841 07
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Námestie M. R. Štefánika 4/A Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.2002
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Námestie M. R. Štefánika 4/A Stupava 900 31 Vznik funkcie: 27.03.1998
   13.12.2011Nové sidlo:
   Železničná 49 Stupava 900 31
   12.12.2011Zrušené sidlo:
   Pri Majeri 18 Stupava 900 31
   23.07.2005Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   19.08.2004Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania stravy
   29.07.2002Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Peter Fabšič ml. Na kaštieli 5 Bratislava 841 07
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Námestie M. R. Štefánika 4/A Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.2002
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Námestie M. R. Štefánika 4/A Stupava 900 31 Vznik funkcie: 27.03.1998
   28.07.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Peter Fabšič ml. Na kaštieli 5 Bratislava 841 07
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Sama Chalupku 995/11 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Fabšič S. Chalupku 995/11 Stupava Vznik funkcie: 07.03.1997 Skončenie funkcie: 23.04.2002
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.1997 Skončenie funkcie: 23.04.2002
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.1997 Skončenie funkcie: 23.04.2002
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Sama Chalupku 995/11 Stupava 900 31
   12.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Peter Fabšič ml. Na kaštieli 5 Bratislava 841 07
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Sama Chalupku 995/11 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Sama Chalupku 995/11 Stupava 900 31
   11.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Fabšič S. Chalupku 995/11 Stupava
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava
   František Pokorný Fedáková 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Pokorný Fedáková 18 Bratislava
   07.03.1997Nové obchodné meno:
   DREVOKON s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Majeri 18 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   spracovanie palivového dreva /pílenie, kálanie/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Fabšič S. Chalupku 995/11 Stupava
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava
   František Pokorný Fedáková 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Fabšič S. Chalupku 995/11 Stupava Vznik funkcie: 07.03.1997 Skončenie funkcie: 23.04.2002
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.1997 Skončenie funkcie: 23.04.2002
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.1997 Skončenie funkcie: 23.04.2002
   František Pokorný Fedáková 18 Bratislava