Vytvoriť faktúru

DUBRA F&D - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DUBRA F&D
IČO 35713101
DIČ 2020266215
IČ DPH SK2020266215
Dátum vzniku 07 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUBRA F&D
Čajkovského 5
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 83 739 €
Zisk 549 940 €
Aktíva 7 575 048 €
Vlastný kapitál 3 078 062 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,122,234
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 887,849
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 887,849
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,643
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 882,206
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,234,385
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 385,560
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 385,560
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,539,502
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 195,552
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 195,552
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,889
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,342,061
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 309,323
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 41,932
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 267,391
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,122,234
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,628,002
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,070,759
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,982,589
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 1,088,170
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 549,940
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,494,232
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,181,318
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 3,180,287
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,031
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 235,380
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 107,880
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 107,880
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 104,770
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,197
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,533
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,077,534
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 83,739
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 83,739
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 83,739
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,055
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 131
D. Služby (účtová skupina 51) 81,652
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 29,298
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -33,448
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 422
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,684
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,956
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 681,670
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 681,670
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 681,670
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 136,445
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 136,265
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 136,265
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 180
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 545,225
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 550,909
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 969
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 969
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 549,940
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015