Vytvoriť faktúru

EKOHAUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOHAUS
IČO 35713135
DIČ 2020217782
IČ DPH SK2020217782
Dátum vzniku 26 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOHAUS
Saratovská 5
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 99 136 €
Zisk -16 445 €
Aktíva 21 036 €
Vlastný kapitál -43 529 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264361701
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,591
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,357
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,357
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,357
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,321
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,731
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,731
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,590
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 891
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 699
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 913
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 913
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,591
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -59,974
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -51,496
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -51,504
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,445
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,565
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,011
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,011
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 67,554
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -7,281
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -7,281
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 65,622
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,236
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,063
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,759
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 155
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 99,135
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 99,136
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 204
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 98,932
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 112,730
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 120
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,041
D. Služby (účtová skupina 51) 44,245
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 59,188
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 43,149
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,807
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,232
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,944
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,944
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,594
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 50,730
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,891
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,891
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,891
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,485
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -16,445
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35713135 DIČ: 2020217782 IČ DPH: SK2020217782
 • Sídlo: EKOHAUS, Saratovská 5, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Križak Saratovská 3424/6E Bratislava 841 02 12.11.2009
  Jana Korecká Nejedlého 3142/31 Bratislava 841 02 25.03.1999
  Matej Križak Fedákova 1941/24 Bratislava 841 02 17.05.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Križak 3 320 € (50%) Saratovská 3424/6E Bratislava 841 02
  Jana Korecká 1 660 € (25%) Nejedlého 3142/31 Bratislava 841 02
  Matej Križak 1 660 € (25%) Fedákova 1941/24 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.11.2009Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Križak Saratovská 3424/6E Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Križak Saratovská 3424/6E Bratislava 841 02
   11.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Križak Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Križak Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   17.05.2001Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kopírovacie, faxové a administratívne služby
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Matej Križak Fedákova 1941/24 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Matej Križak Fedákova 1941/24 Bratislava 841 02
   16.05.2001Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Zrušeny spoločníci:
   Matej Križák Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Matej Križák Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   25.03.1999Noví spoločníci:
   Jana Korecká Nejedlého 3142/31 Bratislava 841 02
   Matej Križák Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Korecká Nejedlého 3142/31 Bratislava 841 02
   Matej Križák Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   24.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Šafárik Pribišova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Šafárik Pribišova 1 Bratislava
   06.07.1998Noví spoločníci:
   Peter Šafárik Pribišova 1 Bratislava
   Ing. Jozef Križak Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   05.07.1998Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Križak Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   Peter Šafárik Pribišova 1 Bratislava
   26.03.1997Nové obchodné meno:
   EKOHAUS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 5 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná činnosť
   poradenské a konzultačné služby v oblasti istiacich zariadení a techniky
   prenájom a leasing
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Križak Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   Peter Šafárik Pribišova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Šafárik Pribišova 1 Bratislava
   Ing. Jozef Križak Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07