Vytvoriť faktúru

OLIMAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OLIMAR
IČO 35713224
DIČ 2020203394
IČ DPH SK2020203394
Dátum vzniku 27 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OLIMAR
Obrancov mieru 43
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 247 084 €
Zisk -171 087 €
Aktíva 1 247 930 €
Vlastný kapitál 215 141 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.pierrecardin.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 923,120
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 353,047
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 353,047
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,573
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 334,603
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,871
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 569,921
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 489,253
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 489,253
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 70,377
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 70,377
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,377
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,291
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,890
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 401
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 152
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 152
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 923,120
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,053
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 677
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 207,463
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 732,159
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -524,696
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -171,087
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 879,067
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 64,387
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,703
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 59,810
12. Odložený daňový záväzok (481A) 874
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 814,680
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 31,296
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,296
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 740,016
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 962
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 393
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,279
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 38,734
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 84,540
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 247,084
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 84,540
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 162,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 413,809
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 178,906
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,057
D. Služby (účtová skupina 51) 51,937
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 40,138
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 28,302
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,762
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,074
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,053
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 119,649
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,069
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -166,725
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -160,360
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,402
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,602
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,602
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,800
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,402
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -170,127
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -171,087
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35713224 DIČ: 2020203394 IČ DPH: SK2020203394
 • Sídlo: OLIMAR, Obrancov mieru 43, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 27 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. arch. Martin Jelínek Makovického 11265/2A Bratislava 831 03 27.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. arch. Martin Jelínek 7 000 € (100%) Makovického 11265/2A Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.11.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Martin Jelínek Makovického 11265/2A Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 27.03.1997
   04.11.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Martin Jelínek Páričkova 11 Bratislava
   23.09.2002Nové sidlo:
   Obrancov mieru 43 Pezinok 902 01
   22.09.2002Zrušené sidlo:
   Kollárova 20 Pezinok 902 01
   20.04.1999Nové sidlo:
   Kollárova 20 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Martin Jelínek Makovického 11265/2A Bratislava 831 03
   19.04.1999Zrušené sidlo:
   Šenkvická 7 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Martin Jelínek Páričkova 11 Bratislava
   02.02.1998Noví spoločníci:
   Ing. arch. Martin Jelínek Páričkova 11 Bratislava
   01.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oliver Golis J. Kráľa 2589/40 Čadca
   Ing. arch. Martin Jelínek Páričkova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oliver Golis J. Kráľa 2589/40 Čadca
   27.03.1997Nové obchodné meno:
   OLIMAR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šenkvická 7 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výstavba obytných a občianskych budov
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamné činnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   nájom a leasing vecí hnuteľných a vecí nehnuteľných
   Noví spoločníci:
   Ing. Oliver Golis J. Kráľa 2589/40 Čadca
   Ing. arch. Martin Jelínek Páričkova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Oliver Golis J. Kráľa 2589/40 Čadca
   Ing. arch. Martin Jelínek Páričkova 11 Bratislava